Odważne wychodzenie do innych, swobodna praca w grupie pomimo braku wspólnego języka i budowanie zaufania, chociaż znajomość trwa bardzo krótko – to umiejętności, które zdobywa się na polsko-niemieckich spotkaniach. Park linowy EBZ Alexandersbad doskonale nadaje się do tego, aby z polsko-niemieckiej grupy stworzyć silny zespół. Tutaj, niedaleko granicy czesko-niemieckiej, łączy się edukację obywatelską z nauczaniem międzykulturowym i spotkaniami międzyreligijnymi. Środowisko naturalne i przyroda także odgrywają ważną rolę – jasne, znajdujemy się przecież w sercu Smreczanów.