„Media” w Moguncji, „Europa” w Strasburgu, „migracja” w Mannheim – pedagodzy z Haus am Maiberg poruszają interesujące grupę tematy w miejscach, z którymi są one szczególnie związane. W ten sposób cały region staje się salą seminaryjną. A poza tym? Poprzez liczne kontakty z zagranicą i ze szkołami w okolicy oraz poprzez samorządowe projekty kooperacyjne Akademia pokazuje, jak ważna jest zmiana perspektywy i promuje istotne wartości demokratyczne jak równość, wolność, odpowiedzialność i partycypacja. Po prostu to wszystko, co jest istotą dobrej współpracy i co otwiera młodzież na dialog.