Tematy

13.-16.05.2019 Fotos Berufliche Orientierung Briesen Sciechow (4)Interkulturell_Potsdam_Poznan3_LGI9149IMG_9538 Erkenne Dich selbst_9_neu DSCN1532

Jeden temat wiodący, wiele sposobów realizacji

Od 2028 roku realizujemy nową edycję programu „Razem osiągniemy więcej”, tym razem z tematem wiodącym jest orientacja zawodowa. Pomysłów na realizację tego zagadnienia w spotkaniu młodzieży jest wiele. Organizatorzy biorą pod uwagę zainteresowania, wiek i profile kooperujących szkół. Więcej o zrealizownych projektach znaleźć można w rubryce Good pracice orientacja zawodowa

Różnorodność tematyczna 2015-2016

W projekcie modelowym wzięło udział 15 placówek kształceniowych i ponad 20 szkół z Polski i Niemiec, które w latach 2015-2016 przeprowadziły 37 spotkań młodzieży. Tematyka i metodyka tych projektów były tak różnorodne, jak różnorodne są zainteresowania młodzieży.

Pedagodzy, którzy wzięli uwagę w spotkaniu podsumowującym projekt modelowy (Zamek Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań, 24.-26.10.2016) są przekonani, że również w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach, wszystkie tematy są możliwe, muszą się one jednak odwoływać do ich realiów życia i doświadczeń. Ważne jest przy tym wykorzystywanie odpowiednich, dostosowanych do potrzeb i możliwości młodzieży metod pracy. Dobrze sprawdziły się metody zorientowane na partycypację i działanie, które, z dala od wymogów szkolnych, przyczyniają się do rozwoju osobowości i  kompetencji uczestników. Możliwość odkrywania własnych uzdolnień, konfrontacja z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą  dwunarodowe spotkanie młodzieży i z praktycznymi zadaniami życia codziennego, są faktorami decydującymi o powodzeniu projektu i wyznacznikami jego jakości.

Wybór tematu

W wybór tematu warto zaangażować bezpośrednio młodzież lub wybrać zagadnienie związane z jej życiem, np.: media, dyskryminacja, globalizacja, tożsamość lub migracja. Z tych obszarów tematycznych rozwija się konkretne zagadnienia, które w czasie spotkania młodzieży opracowuje się szczegółowo. Aby ułatwić młodzieży wejście w temat należy sięgnąć do różnorodnych metod edukacji pozaformalnej. W ramach projektu modelowego sprawdziły się metody z zakresu, np.: teatru, cyrku, sztuki, sportu i muzyki.