Wyszukiwarka…

…placówek kształceniowych

Możliwość wybrania wszystkich interesujących Państwa tematów. Wyniki wg. ilości trafień. *wybór alternatywny

Lista tematów (wybór po prawej stronie)

edukacja społeczna i obywatelska:
antyrasizm /dyskriminacja/ksenofobia, demokracja/pierwszy udział w wyborach, diversity/różnorodność, Europa, równouprawnienie/Gender Mainstreaming, historia/upamiętnianie, inkluzja, prawa człowieka, migracja i integracja, tolerancja, odwaga cywilna

edukacja kulturalna:
sztuki plastyczne, edukacja religijna i duchowa, rękodzieło, literatura i język, muzyka, teatr/taniec/film, pedagogika cyrku

sport i zajęcia outdoorowe:
pedagogika przeżyć, geocaching, wspinaczka

edukacja ekologiczna/zrównoważony rozwój:
edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, zdrowe odżywianie, zdrowe życie, klimat

rozwój kompetencji:
szkolenia rekrutacyjne, zapobieganie przemocy, kompetencja międzykulturowa, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów/mediacja, współpraca/teamwork, kreatywność, rozwój osobowości, animacja językowa, teambuilding, praca z mediami

formy i grupy docelowe:
konferencje specjalistyczne, wycieczki klasowe, spotkania networkingowe, szkolenia dla animatorów i wolontariuszy, szkolenia dla pośredników językowych, workcamps, spotkania dzieci

Polskie i niemieckie placówki

w kolejności alfabetycznej wg. województw i krajów związkowych