Zasady współpracy

W dniach od 24 do 26 października 2016 roku w Centrum Edukacji i Spotkań – Zamek Trebnitz spotkali się przedstawiciele placówek kształceniowych i szkół z Polski i Niemiec, aby podsumować przeprowadzone spotkania młodzieży, które odbyły się w ramach „Razem osiągniemy więcej”.

12 zasad dobrej współpracy

Na spotkaniu w Trebnitz uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi organizowania i przeprowadzania projektów kooperacyjnych. Nie zabrakło również przemyśleń dotyczących podziału obowiązków w teamie organizacyjnym, konieczności włączenia środowiska szkolnego, rodziców i młodzieży. Za podstawę dobrej współpracy uczestnicy uznali równoprawne partnerstwo, które jest możliwe, gdy towarzyszy mu postawa otwartości, a także świadomość i akceptacja istniejących różnic. Zdobyte doświadczenia i refleksje zapisano w formie 12 zasad dobrej współprcy.