Umowa kooperacyjna

IMG_9501Część organizatorów, którzy przed przeprowadzeniem wspólnego projektu podpisali umowę kooperacyjną, wskazywała na zalety tego instrumentu. Jest ona pomocna przy definiowaniu ramowych warunków współpracy i przy podziale zadań i obowiązków obu stron. Zapraszamy do zapozania się z przykładową umowę kooperacyjną.