projekty z następującymi tematami: Pedagogika przeżyć i sport

Jesteśmy jedną załogą

Wir sind eine Crew_1Na początku września młodzież z Niemiec i z Polski spotkała się w Kilonii, aby móc wyruszyć w wspólny sześciodniowy rejs po Morzu Bałtyckim. Był on drugą częścią projektu, który rozpoczął się w czerwcu na polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży.

Wiek uczestników: 14 – 18 lat

Czytaj dalej

Zdobywać wzajemne zaufanie, odkrywając nieznane

Gemeinsam_neues_entdecken_1Na początku projektu głównym celem działań było przełamanie barier językowych poprzez wprowadzenie przystępnych zajęć sportowych oraz wykorzystanie metod z pedagogiki przeżyć. Animacje językowe oraz gry zapoznawcze przeprowadzone pierwszego dnia projektu stworzyły podstawę do zajęć i wspólnych akcji w kolejnych dniach spotkania. Wszystkie punkty programu były dla młodzieży z obu krajów wspólne, a zajęcia z metod pedagogiki przeżyć odbywały się w mniejszych grupach mieszanych.

Wiek uczestników: od 13 do 17 lat

Czytaj dalej

Wspólnie odkrywamy i budujemy zaufanie

Katowice_1Głównym celem naszego projektu było kształtowanie postawy otwartości i wzajemnego szacunku mimo różnic. W wymianie biorą udział szkoły realizujące ideę integracji oraz wspierania we wszechstronnym rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W naszym projekcie chodzi o to by przybliżyć uczniom kraj sąsiadów, kształtować kompetencje komunikacyjne oraz podczas wspólnego spędzania czasu budować pozytywne wartości jak zaufanie, walka ze stereotypami, wzajemny szacunek, działanie na rzecz wspólnoty.
Wiek uczestników: 12-16 lat Czytaj dalej

Życie jest kolorowe – warsztaty taneczne i samoobrony

Leben ist bunt_Hirschluch

W Ewangelickim Centrum Kształcenia i Spotkań Młodzieży „Hirschluch” odbyły się dwa warsztaty skierowane do mieszanej grupy polsko-niemieckiej. Były to warsztaty taneczne i samoobrony.  Efekty pracy młodzież pokazała na wielkiej prezentacji w hotelu Fürstenwalder Hof.

 

Wiek uczestników: 13-16 lat. Czytaj dalej