Czas na podsumowania…

IMG_9519Wymiana doświadczeń i zebranie materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem projektów kooperacyjnych były najważniejszymi punktami programu seminarium kończącego dwuletni projekt modelowy PNWM „Razem osiągniemy więcej„. W dniach od 24 do 26 października 2016 roku w Centrum Edukacji i Spotkań – Zamek Trebnitz spotkali się przedstawiciele placówek kształceniowych i szkół z Polski i Niemiec, aby podsumować przeprowadzone spotkania młodzieży.

Zasady dobrej współpracy

IMG_9404Uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi organizowania i przeprowadzania projektów kooperacyjnych. Nie zabrakło również przemyśleń dotyczących podziału obowiązków w teamie organizacyjnym, konieczności włączenia środowiska szkolnego, rodziców i młodzieży. Za podstawę dobrej współpracy uczestnicy uznali równoprawne partnerstwo, które jest możliwe, gdy towarzyszy mu postawa otwartości, a także świadomość i akceptacja istniejących różnic. Zdobyte doświadczenia i refleksje zapisano w formie 12 zasad dobrej współpracy (szkolno-pozaszkolnej).

Umowa kooperacyjna

IMG_9501Część organizatorów, którzy przed przeprowadzeniem wspólnego projektu podpisali umowę kooperacyjną, wskazywała na zalety tego instrumentu. Jest ona pomocna przy definiowaniu ramowych warunków współpracy i przy podziale zadań i obowiązków obu stron. Przykładową umowę kooperacyjną znaleźć będzie można w rubryce: Praktyka wymiany. 

Tematyka spotkań młodzieży

IMG_9463W projekcie wzięło udział 15 polskich i niemieckich placówek kształceniowych, które w latach 2015-2016 wspólnie ze szkołami o różnych profilach przeprowadziły ponad 35 spotkań młodzieży. Tematyka i metodyka tych projektów były tak różnorodne, jak różnorodne są zainteresowania młodzieży. Uczestnicy zajmowali się m.in. kulturą, historią, globalizacją, różnorodnością, migracją i mediami. Pedagodzy są przekonani, że również w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach, wszystkie tematy są możliwe, muszą się one jednak odwoływać do realiów życia i doświadczeń młodzieży.

Good practice

IMG_9538Opisy spotkań młodzieży i dalsze materiały informacyjne wypracowane podczas projektu „Razem osiągniemy więcej” będą udostępniane w rubrykach: „Praktyka wymiany” oraz „Nasze projekty„.