Rozliczenie

  • Wszyscy partnerzy starają się o przygotowanie szczegółowej dokumentacji sprawozdawczej i na stronę internetową projektu (www.razem-w-wymianie.pl). Prosimy wypełnienie formularza dot. opisu projektu na stronę internetową: https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/89
  • Wszystkie projekty młodzieżowe będą ewaluowane za pomocą narzędzia ewaluacyjnego i-eval: Kwestionariusze – spotkanie młodzieży (kwestionariusz skrócony), uzupełnionego o dodatkowe pytania.
  • Rozliczenie dotacji do projektów w złotówkach następuje wg. stałych zasad PNWM. Prosimy o dokładne zestawienie wpływów i wydatków. Przykladowa tabele wpływów i wydatków w ramach programu „Razem osiągniemy więcej” 2018-2020:
  • Rozliczenie: formularz wydatków i wpływów
  • Rozliczenie: koszty podróży

Formularz sprawozdania, zrealizownego programu, listę uczestników znaleźć można na stronie: www.pnwm.org/dotacje/wnioskowanie-o-dotacje-rozliczenie-projektu/rozliczenie-projektu/