projekty z następującymi tematami: Edukacja obywatelska

Zdjęcie – obraz – rzeźba. Jesteśmy aktywni lokalnie

160610_LOKALAKTIVW ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kampanii PNWM #2gether4more. Podczas spotkania młodzież przeprowadzała wspólne akcje społeczne z lokalnymi mieszkańcami (i dla nich). Zaplanowana była również wystawa. Podczas przygotowań uczniowie rozmawiali o swoim lokalnym zaangażowaniu oraz o tym, w jaki sposób można się zaangażować społecznie. Dzieci wzięły udział w kampanii promującej zaplanowane wydarzenie w ramach kampanii PNWM oraz uświadomiły sobie, jakie efekty może przynieść ich zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Wspólnie przygotowane dwujęzyczne plakaty można było zobaczyć w całej miejscowości. Uczestnicy przekonali się, że informacje dotarły do wielu mieszkańców. Na wernisażu wystawy, który odbył się na zakończenie spotkania młodzieży wzięło udział 17 osób z Mikuszewa.

Wiek uczestników: 9-11 lat

Czytaj dalej

Team building i komunikacja

160304_TEAMBUILDINGKomunikatywność i umiejętność pracy w zespole to kluczowe kompetencje w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Środowisko pracy staje się coraz bardziej heterogenne. Pracujemy z ludźmi zarówno z różnych kontekstów kulturowych, jak i z różnym zapleczem zawodowym. Przy tym ważne jest to, aby komunikacja była wrażliwa, krytyczna i pozostawiała przestrzeń dla różnych postaw i umiejętności.

Wiek uczestników: 17-18 lat
Czytaj dalej

Prawa człowieka i prawa dziecka

Hoch_3_projekt_1Uczniowie w praktyczny sposób z wykorzystaniem medium filmu zajęli się tematem praw człowieka i dziecka. Celem było zachęcenie uczestników do skłonienia się ku refleksji nad różnymi życiowymi sytuacjami młodych ludzi w różnych krajach świata. Uczniowie uświadomili sobie, że podstawowe prawa nie są rzeczą oczywistą, ale muszą być wywalczone i należy ich strzec.

Wiek uczestników: 5. Klasa
Czytaj dalej

Różnorodność w każdej sytuacji życiowej

DSC02609Celem seminarium było uwrażliwienie uczestników na różnorodność społeczną oraz wiążący się z nią problem dyskryminacji i powstawania stereotypów. Uczestnicy zastanowili się nad różnorodnością środowiska, z którego pochodzą oraz nad tym, jaki wpływ może mieć przynależność do pewnych grup na życie człowieka.

Wiek uczestników: 15-18 lat

Czytaj dalej

A Voice for Refugees

Voice for Refugees_1 Celem tego polsko-niemieckiego spotkania młodzieży było uwrażliwienie uczestników na temat uchodźstwa, nawiązując do aktualnej sytuacji uchodźców w Europie. Zastosowanie metod z zakresu pedagogiki teatru umożliwiło intensywne interakcje między młodzieżą z Polski i Niemiec.

Wiek uczestników: od 14 do 18 lat Czytaj dalej

Projekt teatralny – „Uwaga! Dyskryminacja staje się widoczna”

uwaga3W dniach od 3 do 11 października 2015 roku w Jugendakademie Walberberg oraz na przełomie marca i kwietnia 2016 r. w Katowicach odbył się projekt teatralny „Uwaga! Dyskryminacja staje się widoczna”. W ramach projektu młodzież z Katowic i z Bonn podczas warsztatów teatralnych i kreatywnych zajęła się tematem dyskryminacji i wykluczenia w przeszłości i obecnie. Więcej o projekcie dowiedzieć się można z filmu… Czytaj dalej

Schronisko poszukiwane! – projekt teatralny dla i z udziałem uchodźców

Herberge_gesucht_3Celem spotkania było umożliwienie dzieciom z Polski i z Niemiec nawiązania dialogu, a także zdobycie nowych doświadczeń związanych z tematem uchodźstwa i migracji. Uczestnicy w ramach polsko-niemieckiego spotkania uczyli się komunikacji i współpracy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za grupę. Dzięki dyskusjom, wspólnym grom, a także integracji z rodzinami uchodźców, kontekst polsko-niemiecki został przeniesiony na poziom międzynarodowy. Uczestnicy zastanwiali się nad tym, jak znaleźć nić porozumienia z ludźmi, którzy pochodzą z odmiennych kręgów kulturowych i mówią w innym języku. Projekt okazał się dla młodzieży bezcenną lekcją życia we współczesnym społeczeństwie.

Wiek uczestników: od 9 do 11 lat Czytaj dalej