Różnorodność w każdej sytuacji życiowej

DSC02609Celem seminarium było uwrażliwienie uczestników na różnorodność społeczną oraz wiążący się z nią problem dyskryminacji i powstawania stereotypów. Uczestnicy zastanowili się nad różnorodnością środowiska, z którego pochodzą oraz nad tym, jaki wpływ może mieć przynależność do pewnych grup na życie człowieka.

Wiek uczestników: 15-18 lat


W ramach seminarium uczestnicy mieli możliwość spotkania się z osobami DSC03190pochodzącymi z różnych środowisk oraz zapoznania się z ich sytuacją życiową. Podczas seminarium uczestnicy zostali zachęceni do wykonania prac plastycznych związanych z tematem różnorodności, które po zakończeniu seminarium zostały zaprezentowane w formie wernisażu w przestrzeni publicznej w jednym z banków w Wiesbaden.

Krótko o metodach

Metody edukacji pozaformalnej umożliwiają nam refleksję nad pewnymi kwestiami społecznymi oraz dyskutowanie o nich. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami grup, które dotknięte są zjawiskiem dyskryminacji oraz stereotypizacji, uczestnicy mogli osobiście zetknąć się z różnorodnością społeczną. Takiego typu spotkania pokazują, przed jakimi wyzwaniami stoją osoby należące do tych grup.
Uczestnicy odwiedzili Centrum Kultury Cyganów i Romów, jednostkę pomocy społecznej dla uchodźców Caritas, meczet w Mannheim oraz porozmawiali z rzeczniczką ds. kobiet w mieście Heppenheim.

Podsumowanie

Wielu uczestników po raz pierwszy zajęło się tematem różnorodności oraz możliwymi konsekwencjami przynależności do danych grup społecznych. Jak zwykle sprawdziło się stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń i dyskusji. Spotkanie z przedstawicielami grup z pewnością pozostanie na długo w pamięci uczestników.
Mimo bariery językowej i konieczności tłumaczenia uczestnicy szybko odnaleźli się w nowym gronie i nawiązali ze sobą kontakt.