Prawa człowieka i prawa dziecka

Hoch_3_projekt_1Uczniowie w praktyczny sposób z wykorzystaniem medium filmu zajęli się tematem praw człowieka i dziecka. Celem było zachęcenie uczestników do skłonienia się ku refleksji nad różnymi życiowymi sytuacjami młodych ludzi w różnych krajach świata. Uczniowie uświadomili sobie, że podstawowe prawa nie są rzeczą oczywistą, ale muszą być wywalczone i należy ich strzec.

Wiek uczestników: 5. Klasa

Oprócz wspólnej pracy warsztatowej z filmem, był również czas na to, aby się wzajemnie poznać. Uczestnicy byli włączeni w organizację tego tygodnia.  Wspólnie przygotowywali posiłki w małych polsko-niemieckich grupach. Przy tym doświadczyli praktycznego zastosowania języka – uczyli się wielu nowych słówek, które mogli od razu zastosować.

Krótko o metodach

Prowadzący wprowadzali wiele zabawnych gier aktywujących i tak zwanych gier warm up, które ułatwiały rozpoczęcie dnia i początek zajęć po przerwie. W celu zachęcenia uczniów do komunikacji w obcym języku za pomocą słów, ale także niewerbalnie przy użyciu „rąk i nóg”, wielokrotnie zastosowano metody animacji językowej. Te, ale także różne ćwiczenia wspierające współpracę położyły fundament do kręcenia filmu, które wymagało wysokiej gotowości do kooperacji oraz atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania. Wspólne aktywności przed i za obiektywem kamery umożliwiły dzieciom, wypróbowanie własnych sił oraz znalezienie ciekawej i odpowiedniej dla siebie roli.

Podsumowanie

Dzieci bardzo dobrze przyjęły zarówno wprowadzenie do podstaw techniki filmowej, jak również wspólne opracowanie scenariusza, kręcenie filmu oraz grę aktorską. Wielu uczestników po raz pierwszy poważnie zajęło się różnymi aspektami pracy filmowej, które sprawiają, że film jest interesujący, trzymający w napięciu i informatywny.

Polsko-niemieckie warsztaty filmowe

Stowarzyszenie HochDrei przeprowadza już od kilku lat polsko-niemieckie warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży.  Próba poruszania poważnych i krytycznych tematów za pomocą techniki filmowej okazała się bardzo owocna. Ponieważ medium filmu jest w stanie w szczególny sposób zaciekawić dzieci i młodzież, sama praca pobudzała do pozytywnych dyskusji i zajmowania się tematem na wielu płaszczyznach.

  • Miejsce projektu: HochDrei
  • Czas projektu: 9.-13.05.2016
  • Partnerska placówka kształceniowa: MDSM Mikuszewo w Polsce
  • Szkoła DE: Karl-Sellheim-Schule w Eberswalde
  • Szkoła PL: Szkoła Podstawowa Nr 56, Szczecin