O projekcie

Dalsze informacje

Broszura_PL_foto

  • Broszura dot. aktualnej edycji projektu (powyżej)

Organizator

logo_pnwm_pion_RGB

 

 

 

 

Osoby do kontaktu

Program dofinansowało

MBJS_4C_2

Razem osiągniemy więcej!

Współpraca placówek edukacji pozaformalnej i szkół w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży

Projekt „Razem osiągniemy więcej” kierujemy do szkół i partnerstw szkolnych zainteresowane współpracą z placówkami kształceniowymi. Tematem wiodącym obecnej edycji projektu jest orientacja zawodowa.

W ramach „Razem osiągniemy więcej” tworzymy sieci współpracy między placówkami edukacji pozaformalnej i formalnej.

W czasie polsko-niemieckich spotkań, organizowanych we współpracy placówek edukacji pozaformalnej i szkół, młodzi ludzie z Polski i Niemiec będą mieli okazję zdobyć często pierwsze międzynarodowe doświadczenia. Zainteresowanych uczestników i uczestniczki przygotujemy do indywidualnych praktyk zawodowych w Niemczech.

Orientacja, zmiana perspektyw i poznanie mocnych stron
W pierwszej części projektu młodzi ludzie wezmą udział w spotkaniach młodzieży w placówkach kształceniowych, które specjalizują się w polsko-niemieckich projektach wymiany. Zostaną one przygotowane wspólnie przez pedagogów szkolnych i pozaszkolnych, szczególnie istotna będzie również partycypacja młodzieży. Dni projektowe, warsztaty tematyczne lub wizyty w zakładach pracy zmotywują i zachęcą do odbycia, w drugiej części projektu, indywidulanych praktyk zawodowych w Niemczech. Doświadczenia zdobywane podczas spotkań młodzieży i następnie w czasie praktyk ułatwią w przyszłości start w życie zawodowe.

Nowe partnerstwa na start!

Placówki i partnerzy pozaszkolni biorący udział w aktualnej edycji projektu „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”:

W Niemczech:

Placówki i partnerzy w Polsce:

Więcej o projektach o tematyce zawodowej znaleźć można na platformie

https://perspektywyzawodowe.pnwm.org/