O projekcie

Honorowy patronat

Wspólny patronat Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Elke Büdenbender, Małżonki Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec

 

Organizator

logo_pnwm_pion_RGB

 

 

 

 

Wsparcie finansowe

Stiftung_NL

 

 

 

 

 

 

Informacje

Współpraca placówek edukacji pozaformalnej i szkół w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży

Projekt „Razem osiągniemy więcej” kierujemy do tych szkół i młodzieży, dla których udział w programach wymiany nie jest oczywisty. Grupą docelową są szkoły ponadpodstawowe inne niż licea. W ramach projektu tworzymy sieci współpracy między placówkami edukacji pozaformalnej i formalnej.

W czasie polsko-niemieckich spotkań, organizowanych we współpracy placówek edukacji pozaformalnej i szkół, młodzi ludzie z Polski i Niemiec będą mieli okazję zdobyć często pierwsze międzynarodowe doświadczenia. Zainteresowanych uczestników i uczestniczki przygotujemy do indywidualnych praktyk zawodowych, które będą mogli odbyć w kraju sąsiada.

Orientacja, zmiana perspektyw i poznanie mocnych stron
W pierwszej części projektu młodzi ludzie wezmą udział w spotkaniach młodzieży w placówkach kształceniowych, które specjalizują się w polsko-niemieckich projektach wymiany. Zostaną one przygotowane wspólnie przez pedagogów szkolnych i pozaszkolnych, szczególnie istotna będzie również partycypacja młodzieży. Dni projektowe, warsztaty tematyczne lub wizyty w zakładach pracy zmotywują i zachęcą do odbycia, w drugiej części projektu, indywidulanych praktyk zawodowych. Doświadczenia zdobywane podczas spotkań młodzieży i następnie w czasie praktyk ułatwią w przyszłości start w życie zawodowe.

Placówki i partnerzy pozaszkolni biorący udział w aktualnej edycji projektu „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”:

W Niemczech:

Placówki i partnerzy w Polsce: