W ramach projektu

Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Formy projektów: online, hybrydowe, stacjonarne

Czas trwania spotkania młodzieży: 4-6 dni

Tematyka spotkań:

  • Teambuilding
  • Współpraca w międzynarodowym zespole
  • Elementy orientacji zawodowej
  • Wprowadzenie do wybranych zawodów
  • Informacje o kształceniu zawodowym w obu krajach
  • Autoprezentacja
  • Empowerment

Placówka kształceniowa

DMK wspiera, organizuje i promuje międzynarodową wymianę młodych ludzi, a tym samym służy pojednaniu i zbliżeniu między narodami. Odbywają się tu nim międzynarodowe spotkania młodzieży z całej Europy. Organizowane są warsztaty tematyczne: fotograficzne, teatralne, filmowe; seminaria historyczne a także kursy językowe i szkolenia i konferencje dla multiplikatorów międzynarodowej wymiany młodzieży.

DMK położone jest w centrum Gdańska.