Informacje dla placówek

Nowe placówki kształceniowe

Pod koniec 2016 roku będzie możliwe wprowadzanie do wyszukiwarki innych aktywnych w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży placówek ksztłaceniowych. Jeśli są Państwo zaiteresowani zgłoszeniem swojej placówki, prosimy o kontakt na adres: innovation@dpjw.org

Lista placówek kształceniowych biorących udział w projekcie „Razem osiągniemy więcej” 2015-2016 jest zamknięta.

Informacje dla placówek kształceniowych biorących udział w projekcie „Razem osiągniemy więcej”

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków, ewaluacji oraz rozliczania znaleźć można w rubryce „Informacje i dokumenty” oraz we Wskazówkach (lewa kolumna).