Informacje dla placówek

teaser02

Wyszukiwarka

 

Wskazówki dla placówek kształceniowych i szkół biorących udział w projekcie „Razem osiągniemy więcej” (program jest realizowny)

Downloads

Nowe placówki kształceniowe

Nadal możliwe jest wprowadzanie do wyszukiwarki innych aktywnych w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży placówek ksztłaceniowych. Jeśli są Państwo zaiteresowani zgłoszeniem swojej placówki, prosimy o kontakt na adres: buero@dpjw.org

Lista placówek kształceniowych biorących udział w projekcie „Razem osiągniemy więcej” po niemieckiej stronie jest zamknięta.

Informacje dla placówek kształceniowych biorących udział w projekcie „Razem osiągniemy więcej”

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków, ewaluacji oraz rozliczania znaleźć można w rubryce „Informacje i dokumenty” oraz we Wskazówkach (lewa kolumna).