Informacje dla szkół

Osoby do kontaktu

Informacje o projekcie

Dalsze informacje

Broszura_PL_foto

Nowe partnerstwa na start!

Projekt adresowany jest szczególnie do młodzieży w fazie orientacji zawodowej. W czasie spotkań młodzieży wykorzystane będą metody wspierające teambuilding, współpracę w międzynarodowym zespole i rozwój osobisty. Projekty mogą również zawierać elementy orientacji zawodowej, wizyty w przedsiębiorstwach, warsztaty z autoprezentacji czy zajęcia przybliżające uczestnikom systemy kształacenia zawodowego w obu krajach.

W ramach projektu modelowego PNWM zapewnia kooperującym wnioskodowcom korzystne dofinansowanie spotkań młodzieży oraz, jeśli młodzież po wzięciu udziału w spotkaniu wyrazi zainteresowanie odbyciem praktyk indywidulnych, pomoc organizacyjną i dofinansowanie takich praktyk.

Dofinansowanie PNWM pokrywa większość kosztów zwiazanych z udziałem młodzieży w spotkaniu polsko-niemieckim. Wysokość ewentualnej opłaty za uczestnictwo, zwykle niezbyt wysokiej, powinna być ustalona z wybraną placówką kształceniową. Przewidziane jest również dofinansowanie kosztów podróży. Informacje o wysokości dotacji PNWM w ramach projektu modelowego znajdują się w lewej kolumnie.

Międzynarodowe domy spotkań młodzieży w programie „Razem osiągniemy więcej”

Placówki i partnerzy pozaszkolni biorący udział w aktualnej edycji projektu „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”:

W Niemczech:

Placówki i partnerzy w Polsce: