Informacje dla szkół

Nowe partnerstwa na start!

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowej edycji projektu! Projekt adresowany jest szczególnie do młodzieży w fazie orientacji zawodowej. W czasie spotkań młodzieży wykorzystane będą metody wspierające teambuilding, współpracę w międzynarodowym zespole i rozwój osobisty. Projekty mogą również zawierać elementy orientacji zawodowej, wizyty w przedsiębiorstwach, warsztaty z autoprezentacji czy zajęcia przybliżające uczestnikom systemy kształacenia zawodowego w obu krajach. Zainteresowane szkoły lub nowe polsko-niemieckie partnerstwa szkolne prosimy o zapoznanie się z ofertą poszczególnych placówek kształceniowych i kontakt bezpośrednio z nimi lub PNWM (informacje o osobach do kontaktu znajdują się w lewej kolumnie).

W ramach projektu modelowego PNWM zapewnia kooperującym wnioskodowcom korzystne dofinansowanie spotkań młodzieży oraz, jeśli młodzież po wzięciu udziału w spotkaniu wyrazi zainteresowanie odbyciem praktyk indywidulnych, pomoc organizacyjną i dofinansowanie takich praktyk.

Dofinansowanie PNWM pokrywa większość kosztów zwiazanych z udziałem młodzieży w spotkaniu polsko-niemieckim. Wysokość ewentualnej opłaty za uczestnictwo, zwykle niezbyt wysokiej, powinna być ustalona z wybraną placówką kształceniową. Przewidziane jest również dofinansowanie kosztów podróży. Informacje o wysokości dotacji PNWM w ramach projektu modelowego znajdują się w lewej kolumnie.

Międzynarodowe Domy Spotkań Młodzieży w projekcie „Razem osiągniemy więcej”

Zainteresowane polsko-niemieckie partnerstwa szkolne prosimy o kontakt z placówkami

Zaintersowane polskie szkoły prosimy o kontakt z placówkami