W ramach projektu

Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Forma projektów: online, hybrydowo, stacjonarne

Czas trwania spotkania młodzieży: 5-7 dni

Tematyka i Metodyka spotkań:

  • Teambuilding
  • Współpraca w międzynarodowym zespole
  • Elementy orientacji zawodowej
  • Wprowadzenie do wybranych zawodów
  • Autoprezentacja
  • Wizyty w przedsiębiorstwach
  • Informacje o kształceniu zawodowym w obydwu krajach
  • Zdobywanie praktycznego doświadczenia, warsztaty zawodowe