W ramach projektu

Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Forma projektów: stacjonarne

Termin spotkania: do ustalenia

Czas trwania spotkania młodzieży: 5-7 dni

Tematyka i Metodyka spotkań:

  • Teambuilding
  • Współpraca w międzynarodowym zespole
  • Elementy orientacji zawodowej
  • Wprowadzenie do wybranych zawodów
  • Zdobywanie praktycznego doświadczenia, warsztaty zawodowe
  • Empowerment

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego to pozarządowa, polska organizacja pożytku publicznego.

Celem Fundacji jest wspieranie pokojowego oraz tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych oraz jednostek w Europie. Krzyżowa tętni życiem dzięki rozmaitości i różnorodności spotykających się tutaj ludzi, ich pomysłom i działaniom. Naszą siedzibą jest siedemnastowieczny kompleks pałacowo-folwarczny, niegdyś majątek rodziny von Moltke, na terenie którego działa obecnie: największy w Polsce Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Miejsce Pamięci,  Akademia Europejska oraz Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa”  Sp. z o.o.

W czasach nazizmu działała tu grupa opozycyjna „Krąg z Krzyżowej“. W 1989 roku odbyła się w Krzyżowej historyczna „Msza Pojednania” z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.