Praktyki zawodowe

Kontakt

Aneta Koppernock
Tel.: +49 178 833 63 24
Mail: aneta.koppernock@dpjw.org

Aneta_Koppernock_Profilbild

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) we współpracy ze szkołami i placówkami kształceniowymi w ramach projektu „Razem osiągniemy więcej“ wspiera młodych ludzi z Niemiec i Polski w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych w sąsiednim kraju.

Młodzi ludzie, którzy zostaną przygotowani poprzez udział w polsko-niemieckich spotkaniach młodzieży, chcą odbyć praktyki zawodowe za granicą. PNWM sfinansuje je i zajmie się organizacją ich pobytu.

Dla przedsiębiorstw i zakładów pracy

Dla przedsiębiorstwa albo zakładu produkcyjnego w obszarze przygranicznym znajdziemy młodych ludzi z Niemiec, którzy chcą odbyć praktykę

  • mającą na celu poznanie różnych zawodów i orientację zawodową,
  • służącą sprawdzeniu, czy wymarzony zawód będzie tym właściwym albo
  • będącą częścią ścieżki kształcenia zawodowego.

To doświadczenie – przy wsparciu przez PNWM – pomoże

  • w dalszym rozwoju firmy. Pracownicy mogą zbierać nowe doświadczenia z kulturą i językiem sąsiedniego kraju – Niemiec, poznać różnice i nauczyć się, jak się z nimi obchodzić. Dzięki temu na przykład poprawi się współpraca pomiędzy biurami przedsiębiorstwa w Polsce i Niemczech.
  • w umiędzynarodowieniu działalności firmy, np. poprzez poznanie niemieckiego rynku i nawiązanie nowych kontaktów w Niemczech oraz budowanie sieci ambasadorów swojego przedsiębiorstwa, usług lub produktów za granicą,
  • udowodnić, że przedsiębiorstwo działa społecznie odpowiedzialnie.

Chcemy zbudować sieć przedsiębiorstw i instytucji w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, która również po zakończeniu projektu będzie oferowała na stałe dobre miejsca praktyk trangranicznych. Dotyczy to zwłaszcza krajów związkowych: Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia i Saksonia oraz województw: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie.

Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Dokumenty i informacje dla praktykantów