Impresum

Stopka redakcyjna

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNMW) / Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)
Adresy w Polsce i Niemczech

ul. Alzacka 18
03-972 Warszawa
tel.: +48 22 518 89 10
faks: +48 22 617 04 48
e-mail: biuro[at]pnwm.org

Friedhofsgasse 2
14473 Potsdam
tel.: +49 331 284 790
faks: + 49 331 297 527
e-mail: buero[at]dpjw.org

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest instytucją polsko-niemiecką o statusie organizacji międzynarodowej.

Odpowiedzialni
Ewa Nocoń, Stephan Erb

Redakcja razem-w-wymianie.pl
Izabela Stapf

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodżieży, 03-972 Warszawa ul. Alzacka 18
ochronadanych@pnwm.org
Deutsch-Polnisches Jugendwerk, 14473 Potsdam Friedhofsgasse 2, datenschutz@dpjw.org

Projekt i realizacja
SWL-Atelier
swl@swl-atelier.de | www.swl-atelier.de

Odpowiedzialność
PNWM dokłada wszelkich starań, by informacje zamieszczone w serwisie internetowym były prawidłowe i aktualne. Na bieżąco uzupełniamy, aktualizujemy i ewentualnie modyfikujemy ich treść. Mimo to nie możemy zagwarantować ich kompletności, prawidłowości i aktualności.

PNWM wyklucza ponadto wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek korzystania z tego serwisu internetowego, o ile nie zostały one spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania ze strony PNWM.

Mimo starannej kontroli treści, PNWM nie przejmuje również odpowiedzialności za treści umieszczone pod odnośnikami odsyłającymi do stron zewnętrznych. Za treści zamieszczone na tych stronach odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.