projekty z następującymi tematami: orientacja zawodowa

Polsko-Niemieckie spotkanie filmowo-fotograficzne

MG_2173-2048x1365Na przełomie lutego i marca 2023 roku uczniowie z polskiego Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu oraz niemieckiego Szkoły Zawodowej Powiatu Stormarn w Bad Oldesloe wzięli udział w spotkaniu poświęconemu filmowi, grafice i fotografii. Program spotkania nawiązywał do kierunków zawodowych i zainteresowań uczniów. Projekt odbył się w Międzynarodowym Domu Spotkań w Morawie, prowadzonym przez Fundację Św. Jadwigi. Czytaj dalej

Kurs baristy na Zamku Trebnitz

PG103475Pod koniec 2022 roku uczniowie z Polski i Niemiec spotkali się w zamku Trebnitz, by wspólnie pracować nad pytaniem „Kim chcę zostać, gdy dorosnę?”. W tym celu zaplanowano wspólnie z uczniami kurs baristy oraz kurs profesjonalnego pieczenia.

Czytaj dalej

Teamwork: międzykulturowo w czasie pandemii

Gruppenarbeit_HochDrei_coronaProjekt ten był drugim spotkaniem dwóch klas szkół średnich z Polski i Niemiec. Pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu 2019 r. w Krzyżowej. Chociaż obie klasy mają różne profile zawodowe, udało się wspólnie zrealizować temat dotyczący perspektyw zawodowych oraz międzykulturowość. Dzięki metodom edukacji pozaformalnej uczestnicy mogli sprawdzać swoje mocne strony, odkrywać nowe zainteresowania i dzielić się poglądami i planami na przyszłość. Chodziło również o to, aby dać im czas na refleksję i rozmowy. Wiek uczestników: 16-18 lat Czytaj dalej

Seminarium parkowe w królestwie Pücklera

bad_muskau_1Tematyką polsko-niemieckiego spotkania w Parku Mużakowskim była architektura krajobrazu i ogrodnictwo. Uczestnicy poznali i przestudiowali realizacje parkowe architekta krajobrazu księcia Hermanna Pücklera. Dla obu szkół spotkanie to było pierwszym krokiem w kierunku nowego partnerstwa, a także pierwszym pobytem warszatowym zrealizowanym w Bad Muskau. Jego celem było zatem rozpoczęcie współpracy, integracja uczestników i przygotowanie ich do dalszej fazy projektu. Park Mużakowski, który leży po obu stronach Nysy w Polsce i Niemczech stworzył interesujące ramy tematyczne dla polsko-niemieckiego spotkania młodzieży ze szkół o profilach ogrodniczych. Czwartego dnia spotkania grupa udała się do Morawy. Tam odbyła się praktyczna część projektu, w czasie której uczestnicy mogli wykorzystać wspólne doświadczenia zdobyte w Bad Muskau. Wiek uczestników: 18-26 lat Czytaj dalej

Teamwork 2: międzykulturowość i orientacja zawodowa

Interkulturell_Potsdam_PoznanPoprzez wymianę i zmianę perspektywy młodzi ludzie mieli możliwość poznania siebie, odkrywania swoich talentów, aspektów swojej osobowości czy zainteresowań. Udało się to osiągnąć dzięki środkom i metodom pozaszkolnej edukacji międzykulturowej, które wspierają i umożliwiają komunikację w grupie. Prowadzący starali się stworzyć warunki, w których młodzież doświadczy radości płynącej z komunikowania się, w których uda się jej usunąć istniejące zahamowania. Grupa zapoznała się z  różnymi sposobami i formami dialogu i współpracy, które mogła w czasie projektu wspólnie wypróbować. Wiek uczestników: 17-20 lat Czytaj dalej

O czym marzysz?

Niniejsza dokumentacja projektowa powstała w ramach polsko-niemieckiego spotkania dla młodych dorosłych, które odbyło się w listopadzie 2019 r. w Zamku Trebnitz.

Czytaj dalej

Fotografia – poznajmy się!

HochD_mach-dir-ein-Bild-von-mir_IMG_3818-1024x768Dla wszystkich uczniów był to pierwszy udział w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży. Projekt miał dać im możliwość poznawania się jak równy z równym. Ważna była wzajemna akceptacja i obudzenie ciekawości dla siebie nawzajem oraz doświadczenie różnorodności jako wartości społecznej. Dalszym celem dla prowadzących było wsparcie powstającego między szkołami partnerstwa.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie zawodów pielęgniarskich z I i II klasy szkoły zawodowej. Wiek uczestników: 14-19 lat Czytaj dalej

Spójrzmy w przyszłość!

13.-16.05.2019 Fotos Berufliche Orientierung Briesen Sciechow (4)Punktem wyjścia do zajęć związanych z planowniem przyszłości zawodowej były warsztaty dotyczące zainteresowań, hobby i marzeń młodzieży. Świetnie sprawdziła się runda pytań na temat drogi zawodowej rodziców i dziadków. Podczas spotkania zorganizowano wycieczki do zakładów pracy (np. wioski ekologicznej Brodowin – produkcja żywności) oraz fabryki papieru w Schwedt. Wiek uczestników: 14-16 lat Czytaj dalej

Polsko-niemieckie warsztaty ogrodnicze w Morawie

_LGI8830Warszaty ogrodnicze były druga częścią projektu rozpoczętego w Bad Muskau. W czasie spotkania w Niemczech młodzież z dwóch szkół o profilach ogrodniczych miała możliwość zapoznać się i zintegrować. W Morawie przyszedł czas na zajęcia praktyczne w parku pałacowym. Czytaj dalej

Teambuilding w międzynarodowym zespole

Warsztaty-146W Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku odbyło się spotkanie dwóch szkół zawodowych – z Fuldy i Kaczek Średnich. Tematem spotkania była orientacja zawodowa poprzez pracę zespołową. Wiek uczestników: od 15 roku życia Czytaj dalej

Teraz zawodowo. Zajęcia laboratoryjne w Stanowicach

Biologia_mikroskopyW Stanowicach odbyło się drugie spotkanie uczniów z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego i niemieckiego Kolegium Zawodowego Geldern (Berufskolleg Geldern). W czasie tygodniowych warsztatów, które odbyły się w stanowickim Klubie Młodego Wynalazcy, młodzież zdobywała i pogłebiala swoje umiejętności z zakresu mikrobiologii, robotyki czy pracy z drukarką 3D. Więcej o ośrodku znaleźć można na stronie www.klub.gotechnology.pl/ Wiek uczestników: powyżej 16 lat.
Czytaj dalej

Moja Przyszłość

HochDrei_meien ZukunftCelem projektu było umożliwienie młodym ludziom z różnych środowisk i o różnym pochodzeniu wzięcia udziału w polsko-niemieckim spotkaniu. W czasie projektu mogli oni poszerzyć swoje kompetencje międzykulturowe i w polsko-niemieckiej grupie wypróbować odpowiedzialną współpracę. Dzięki wspólnym zajęciom mieli możliwość dobrze się poznać i docenić. Grupa doświadczyła, że różnorodność wzbogaca, i że można poddać w wątpliwość przypisywanie ról jedynie przez pryzmat płci. Punktem wyjścia do zajęć dotyczących orientacji zawodowej były indywidualne marzenia o przyszłości oraz informacje na temat możliwości kształcenia i zdobywania zawodu. Wiek uczestników: 11-16 lat Czytaj dalej

Migracy – migrational democracy as chance for our society

Würzburg_2 Projekt został zaplanowany specjalnie z myślą o młodych ludziach, którzy pierwszy raz biorą udział międzynarodowej wymianie młodzieży. Uczestnicy wywodzili się z różnych środowisk i ze szkół zawodowych o różnych profilach, w których kształcą się zawodach: fryzjer, mechanik samochodowy, stolarz, pracownik magazynu i kucharz. Czytaj dalej

Współpraca w polsko-niemieckim zespole

Hirschluch_2Celem projektu było umożliwienie młodzieży pracy w polsko-niemieckich zespołach oraz zachęcenie jej do odbycia praktyki zawodowej w kraju partnerskim. Jednocześnie uczestnicy mogli przekonać się, że praca projektowa w międzynarodowych grupach może dobrze funkcjonować i być przyjemna. Było to pierwsze spotkanie dwóch szkół – Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego i Kolegium Zawodowego Geldern (Berufskolleg Geldern). Wiek uczestników: powyżej 16 lat. Czytaj dalej