Współpraca w polsko-niemieckim zespole

Hirschluch_2Celem projektu było umożliwienie młodzieży pracy w polsko-niemieckich zespołach oraz zachęcenie jej do odbycia praktyki zawodowej w kraju partnerskim. Jednocześnie uczestnicy mogli przekonać się, że praca projektowa w międzynarodowych grupach może dobrze funkcjonować i być przyjemna. Było to pierwsze spotkanie dwóch szkół – Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego i Kolegium Zawodowego Geldern (Berufskolleg Geldern). Wiek uczestników: powyżej 16 lat.

O grupie

Grupa składała się wyłącznie z młodych mężczyzn, z których większość chce zdobyć zawód techniczny: mechanik/mechatronik. Kilku z nich kształci się w dziedzinie informatyki i poligrafii.

Dobra komunikacja

Uczestnicy szybko zdali sobie sprawę, że komunikację ułatwia podobne przygotowanie zawodowe. Wymiana poglądów na tematy techniczne była możliwa dzięki podobnej terminologii i doświadczeniom. Ponadto uczestnicy byli zainteresowani językiem partnera, z chęcią brali udział w ćwiczeniach z animacji językowej oraz szybko nawiązali nieformalne kontakty.

Krótko o metodach

Młodzi ludzie wielokrotnie podkreślali, że szczególnie doceniają zaufanie, jakim obdarzył ich zespół prowadzący. Chodziło nie tylko o możliwość samodzielnego korzystania z urządzeń, maszyn i pojazdów w ramach pracy projektowej, ale także o możliwość wprowadzania własnych pomysłów i podejmowania decyzji. Uczestnicy mogli przy tym liczyć na wsparcie pedagogów. Zastosowano metody partycypacyjne.

W czasie spotkania uczestnicy zdobyli do siebie zaufanie i zainteresowali się drugim krajem. NHirschluch_1a zakończenie projektu ponad połowa grupy była zainteresowana odbyciem praktyk w kraju partnerskim. Aby tę motywację utrzymać potrzebne jest aktywne wsparcie ze strony szkoły – w tym ustalenie terminów, w których praktyki będą mogły się odbyć.

Było to pierwsze w historii placówki międzynarodowe spotkanie młodzieży, w którym wzięli udział wyłącznie mężczyźni. Nie miało to jednak niekorzystnego wpływu ani na nastrój, ani na osiągnięcie celów spotkania. Najprawdopodobniej jednak grupa ta zapisze się w kronikach placówki, jako najbardziej „żarłoczna” :-).

  • Termin: 23.03.2019 – 29.03.2019
  • Projekt w Niemczech
  • Placówka kształceniowa DE: Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch,  Storkow
  • Wiek uczestników: 16-20 lat
  • Szkoła DE: Berufskolleg Geldern
  • Szkoła PL: Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego