Razem osiągniemy więcej 2018-2020. Teraz zawodowo!

Rozpoczynamy drugą edycję projektu PNWM „Razem osiągniemy więcej”. Tematem wiodącym na lata 2018-2020 jest orientacja zawodowa. W czasie polsko-niemieckich spotkań, organizowanych w kooperacjach placówek edukacji pozaformalnej i szkół, młodzi ludzie z Polski i Niemiec będą mieli okazję zdobyć często pierwsze międzynarodowe doświadczenia. A zainteresowani odbędą indywidualne praktyki zawodowe w kraju sąsiada.

Od 4 do 6 czerwca 2018 w placówce EFJ Landhof Liepe w Brandenburgii odbędzie się seminarium wprowadzające adresowane do zaiteresownych udziałem w programie szkół, placówek kształceniowych i innych partnerów.

Projekt „Razem osiągniemy więcej” kierujemy do tych szkół i młodzieży, dla których udział w programach wymiany nie jest oczywisty. W ramach projektu tworzymy sieci współpracy między placówkami edukacji pozaformalnej i formalnej. W obecnej edycji chcemy również dotrzeć do instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego.

Orientacja, zmiana perspektyw i poznanie mocnych stron

W pierwszym etapie projektu młodzi ludzie wezmą udział w spotkaniach młodzieży w placówkach kształceniowych, które specjalizują się w polsko-niemieckich projektach wymiany. Projekty te zostaną przygotowane wspólnie przez pedagogów szkolnych i pozaszkolnych, szczególnie istotna będzie również partycypacja młodzieży. Dni projektowe, warsztaty tematyczne lub wizyty w zakładach pracy zmotywują i zachęcą młodzież do odbycia w drugim etapie projektu indywidualnych praktyk zawodowych. Doświadczenie zdobyte podczas spotkań młodzieży i następnie w czasie praktyk: życie w nowym otoczeniu, przełamywanie barier, praca w wielojęzycznych zespołach – to doświadczenia, które ułatwią im w przyszłości start w życie zawodowe.

Od spotkania młodzieży do praktyk w kraju sąsiada

W latach 2018-2020 odbędzie się około 40 polsko-niemieckich spotkań młodzieży, które przybliżą młodym ludziom kraj sąsiada oraz ułatwią orientację zawodową. W ramach projektu powstanie w regionie przygranicznym sieć polskich i niemieckich przedsiębiorstw oraz instytucji, które również w przyszłości, umożliwią uczniom z Polski i Niemiec odbywanie wysokiej jakości staży w kraju sąsiada. W sposób szczególny program obejmie województwa zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i wielkopolskie oraz landy Meklemburgię-Pomorze Przednie, Brandenburgię, Berlin i Saksonię.