Dofinansowanie

Informacje dotyczące wspierania polsko-niemieckich projektów młodzieżowych znaleźć można na stronie www.pnwm.org

Wskazówki dotyczące dofinansowania w ramach programu „Razem osiągniemy więcej” 2018-2020

  1. W ramach projektu „Razem osiągniemy więcej” 2018-2020 PNWM wspiera co najmniej jedno w roku spotkanie młodzieży w Polsce i w Niemczech przeprowadzone przez uczestniczące partnerstwa pełnymi stawkami ryczałtowymi na koszty podróży, stawką ryczałtową w wysokości do 150 PLN na koszty programowe, w przypadku noclegów w placówce kształceniowej i pełnymi stawkami ryczałtowymi w przypadku noclegu w schronisku młodzieżowym. Zasady te dotyczą wszystkich uczestników.
  2. Wszystkie te projekty traktowane będą jako „pozaszkolne” i wszystkie wnioski oraz dokumentację rozliczeniową prosimy kierować bezpośrednio do poczdamskiego referatu wspierania PNWM. Zasada ta obowiązuje również biorące udział w projekcie polskie szkoły. We wnioskach prosimy o podanie nazwy „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”.
  3. We wniosku należy podać wszystkie biorące udział w projekcie szkoły i placówki kształceniowe. W Niemczech gospodarzem jest placówka kształceniowa, zaś uczestniczące w projekcie szkoły, zarówno z Polski jaki i z Niemiec, są gośćmi. W przypadku projektów w Polsce, gospodarzem jest polska placówka kształceniowa lub, jeśli  projekt odbywa się bez udziału polskiej placówki, główny partner, np. polska szkoła. Gośćmi są wszyscy inni partnerzy: niemiecka szkoła, niemiecka placówka kształceniowa i ewentualnie dodatkowa polska szkoła.
  4. Wniosek podpisują przedstawiciele szkół i placówek kształceniowych, na których konta przelana będzie dotacja.
  5. Wszyscy partnerzy (placówki kształceniowe i szkoły) wspólnie uczestniczą w rozwijaniu modułów (tj. tematów, programów, metod, materiałów informacyjnych).
  6. Wszyscy partnerzy starają się o przygotowanie szczegółowej dokumentacji sprawozdawczej i na stronę internetową projektu (www.razem-w-wymianie.pl). Prosimy wypełnienie formularza dot. opisu projektu na stronę internetową: https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/89
  7. Rozliczenie dotacji do projektów w złotówkach następuje wg. stałych zasad PNWM. Prosimy o dokładne zestawienie wpływów i wydatków.
  8. Wszystkie projekty młodzieżowe będą ewaluowane za pomocą narzędzia ewaluacyjnego PNWM. Ankiety ewaluacyjne znajdą Państwo w rubryce: Informacje i dokumenty/ewaluacja