Dofinasowanie

Informacje dotyczące wspierania polsko-niemieckich projektów młodzieżowych znaleźć można na stronie www.pnwm.org

Wskazówki dotyczące dofinansowania w ramach programu „Razem osiągniemy więcej” 2015-2016

  1. W ramach programu „Razem osiągniemy więcej” PNWM wspiera conajmniej jedno spotkanie młodzieży przeprowadzone w roku 2015 i 2016 w Niemczech i Polsce przez uczestniczące placówki kształceniowe pełnymi stawkami ryczałtowymi na koszty podróży i do 150% stawek ryczałtowych na koszty programowe, w przypadku noclegów w placówce kształceniowej i schronisku młodzieżowym. Zasady te dotyczą wszystkich partnerów.
  2. Wszystkie te projekty traktowane będą jako „pozaszkolne” i wszystkie wnioski oraz dokumentację rozliczeniową prosimy kierować bezpośrednio do poczdamskiego referatu wspierania PNWM. Zasada ta obowiązuje również biorące udział w projekcie polskie szkoły. We wnioskach prosimy o podanie nazwy „Razem osiągniemy więcej”.
  3. We wniosku należy podać wszystkie biorące udział w projekcie szkoły i placówki kształceniowe. W Niemczech gospodarzem jest placówka kształceniowa, zaś uczestniczące w projekcie szkoły, zarówno z Polski jaki i z Niemiec, są gośćmi. W przypadku projektów w Polsce, gospodarzem jest polska placówka kształceniowa lub, jeśli  projekt odbywa się bez udziału polskiej placówki, główny partner, np. polska szkoła. Gośćmi są wszyscy inni partnerzy: niemiecka szkoła, niemiecka placówka kształceniowa i ewentualnie dodatkowa polska szkoła.
    Wniosek podpisują przedstawiciele szkół i placówek kształceniowych, na których konta przelana będzie dotacja.
  4. Wszyscy partnerzy (placówki kształceniowe i szkoły) wspólnie uczestniczą w rozwijaniu modułów (tj. tematów, programów, metod, materiałów informacyjnych).
    Wszyscy partnerzy starają się o przygotowanie szczegółowej dokumentacji sprawozdawczej i na stronę internetową projektu „Razem osiągniemy więcej” (www.razem-w-wymianie.pl).
  5. Rozliczenie dotacji do projektów w złotówkach następuje wg. stałych zasad PNWM. Prosimy o dokładne zestawienie wpływów i wydatków.
  6. Wszystkie projekty młodzieżowe będą ewaluowane za pomocą narzędzia ewaluacyjnego PNWM. Ankiety ewaluacyjne znajdą Państwo w rubryce: Informacje i dokumenty/ewaluacja