Dofinansowanie

Informacje dotyczące wspierania polsko-niemieckich projektów młodzieżowych znaleźć można na stronie www.pnwm.org

Wskazówki dotyczące dofinansowania w ramach programu „Razem osiągniemy więcej”

  1. W ramach projektu „Razem osiągniemy więcej” w 2022-2023 r. PNWM wspiera co najmniej jedno w roku spotkanie młodzieży w Polsce i w Niemczech przeprowadzone przez uczestniczące partnerstwa podwyższonymi stawkami (Wg. tabeli stawek dofinsowania programów o szczególnym znaczeniu) Stawka dofinanowania wysokości w 2022 roku do 170 PLN na osobę i dzień, na koszty programowe, w przypadku noclegów w placówce kształceniowej. W przypadku projektów organizowanych w standardzie schronisk młodzieżowych stawka na osobodzień wynosi maks.110 PLN. Zasady te dotyczą wszystkich uczestników.
  2. UWAGA! Do końca 2023 wystąpić można również o „dodatek”
  3. Podwyższone stawki dofinsowania obowiązują również w przypadku projektów online i hybrydowych.
  4. Wszystkie te projekty traktowane będą jako „pozaszkolne” i wszystkie wnioski oraz dokumentację rozliczeniową prosimy kierować bezpośrednio do poczdamskiego referatu wspierania PNWM. Zasada ta obowiązuje również biorące udział w projekcie polskie szkoły. We wnioskach prosimy o podanie nazwy „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”.
  5. We wniosku należy podać wszystkie biorące udział w projekcie szkoły i placówki kształceniowe. W Niemczech gospodarzem jest placówka kształceniowa, zaś uczestniczące w projekcie szkoły, zarówno z Polski jaki i z Niemiec, są gośćmi. W przypadku projektów w Polsce, gospodarzem jest polska placówka kształceniowa lub, jeśli  projekt odbywa się bez udziału polskiej placówki, główny partner, np. polska szkoła. Gośćmi są wszyscy inni partnerzy: niemiecka szkoła, niemiecka placówka kształceniowa i ewentualnie dodatkowa polska szkoła.
  6. Wniosek podpisują przedstawiciele szkół i placówek kształceniowych, na których konta przelana będzie dotacja.
  7. Wszyscy partnerzy (placówki kształceniowe i szkoły) wspólnie uczestniczą w rozwijaniu pomysłów na tematy, programów spotkań, metod, materiałów informacyjnych, umów itp.
  8. Wszyscy partnerzy starają się o przygotowanie szczegółowej dokumentacji sprawozdawczej i na stronę internetową projektu (www.razem-w-wymianie.pl). Prosimy wypełnienie formularza dot. opisu projektu na stronę internetową: https://wiki.dpjw.org/webform7/pl/node/89
  9. Rozliczenie dotacji do projektów następuje wg. stałych zasad PNWM. Prosimy o dokładne zestawienie wpływów i wydatków.
  10. Wszystkie projekty młodzieżowe będą ewaluowane za pomocą narzędzia ewaluacyjnego i-eval.