Pokaż różnorodność! Perspektywy życiowe w Polsce i Niemczech

Udało się osiągnąć najważniejsze cele spotkania, jakimi były wzajemne poznanie się uczestników oraz wymiana doświadczeń. Udały się również warsztaty (żonglerka, teatr, graffiti itp.), które bardzo wzmocniły uczestników, a także wycieczki. W Informacje na temat możliwości odbycia indywidulanych praktyk zostały przez grupę dobrze przyjęte i dyskutowane w dalszej części spotkania.

Projekt filmowy mimo dość późnej decyzji udało się dobrze zintegrować z innymi punktami programu. Dla uczestników kręcenie scen było interesującym doświadczeniem i  miejscem na kreatywność. Równocześnie realizacja filmu umożliwiła refleksję nad całym spotkaniem młodzieży.

  • Kiedy?:1.07.2018-8.07.2018
  • Gdzie?: Bildungsstätte Bredbeck, Osterholz
  • Partnerzy: Powiat Kwidzyn