Polsko-niemieckie warsztaty ogrodnicze w Morawie

_LGI8830Warszaty ogrodnicze były druga częścią projektu rozpoczętego w Bad Muskau. W czasie spotkania w Niemczech młodzież z dwóch szkół o profilach ogrodniczych miała możliwość zapoznać się i zintegrować. W Morawie przyszedł czas na zajęcia praktyczne w parku pałacowym.

 

Młodzież w podziale na grupy podjęła się wykonania różnych zadań w parku pałacowym w Morawie. Podział na grupy, również polsko-niemieckie, nastąpił zgodnie z zainteresowaniami i profilami kształcenia zawodowego młodych ludzi. Spotkanie zostało przygotowane: nauczyciele i organizatorzy opracowali listę zadań do wykonania, która została dostosowana do umiejętności uczestników. Część narzędzi została przywieziona przez grupę niemiecką z ich szkoły, o resztę zadbała placówka.

Mimo dużego zróżnicowania grupy warsztaty przebiegały w dobrej atmosferze. Wieczorami wszyscy spotykali się na ognisku. Program uzupełniły wycieczki do gospodarstwa ekologicznego, pobliskich firm ogrodniczych oraz wspólne gotowanie w kuchni warsztatowej.

Projekt trwał łącznie 10 dni (cztery w Bad Muskau i cześć w Morawie). Więcej o części projektu w Bad Muskau na stonie

Seminarium parkowe w królestwie Pücklera

 

  • Data spotkania: 16.-22.05.2019
  • Placówka kształceniowa, miejsce spotkania: Fundacja św. Jadwigi Pałac Morawa 
  • Szkoła DE: Peter-Lenne-Schule Berufsschule Berlin
  • Szkoła PL: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Nowosielce, www.zsckr-nowosielce.pl
  • Partner niemiecki: Stowarzszenie MusKnica e.V.

Relacja zdjęciowa

_LGI8555
_LGI9001
_LGI9182
_LGI9518
_LGI9912
_LGI9949