Seminarium parkowe w królestwie Pücklera

bad_muskau_1Tematyką polsko-niemieckiego spotkania w Parku Mużakowskim była architektura krajobrazu i sztuka ogrodnicza. Uczestnicy poznali i przestudiowali realizacje parkowe architekta krajobrazu księcia Hermanna Pücklera. Dla obu szkół spotkanie to było pierwszym krokiem w kierunku nowego partnerstwa, a także pierwszym pobytem warszatowym zrealizowanym w Bad Muskau. Jego celem było zatem rozpoczęcie współpracy, integracja uczestników i przygotowanie ich do dalszej fazy projektu. Park Mużakowski, który leży po obu stronach Nysy w Polsce i Niemczech stworzył interesujące ramy tematyczne dla polsko-niemieckiego spotkania młodzieży ze szkół o profilach ogrodniczych. Czwartego dnia spotkania grupa udała się do Morawy. Tam odbyła się praktyczna część projektu, w czasie której uczestnicy mogli wykorzystać wspólne doświadczenia zdobyte w Bad Muskau. Wiek uczestników: 18-26 lat

Program spotkania

Dobrym wprowadzeniem było przedstawienie barwnych scen z życia księcia Pücklera i zastanawianie się, kim właściwie był ten człowiek. bad_muskau_2W czasie gry terenowej uczestnicy mieli możliwość samodzielnie go odkrywać i poznawać polsko-niemiecki park. Zwiedzanie z przewodnikiem dopełniło wrażeń i pozwoliło na zadawanie pytań na konkretne tematy fachowe. Kolejnym punktem programu była wizyta w szkółce z niezwykłą uprawą ananasów. Aby zaktywizować uczestników pozostawiono również dużo przestrzeni do własnych poszukiwań i odkryć, a ostatni wieczór spędzono w Parku Kromlau na spotkaniu z członkami stowarzyszenia opiekującego się nim.

bad_muskau_3Krótko o metodach

Uczestnicy bardzo pozytywnie przyjęli możliwość aktywnego i różnorodnego zwiedzania parków (samodzielnie, w małych grupach, z profesjonalnym przewodnikiem). Wyważona relacja między ofertą przygotowaną przez prowadzących a czasem przeznaczonym na samodzielne odkrywanie i zwiedzanie, wpłynęła na aktywny udział uczestników w późniejszych dyskusjach fachowych.

Berlin meets Bieszczady

bad_muskau_4Program spotkania zawierający różnorodne możliwości poznawania parku był atrakcyjny dla młodych ludzi z obu krajów. Mimo dużych różnic wiekowych i kulturowych w ciągu czterech dni spotkania w Bad Muskua uczestnikom udało się nawiązać pierwszy kontakt i wzajemnie poznać. W ten sposób stworzono dobre warunki do dalszego tygodnia projektowego w Morawie.

 

  • Data spotkania: 13.-16.05.2019
  • Miejsce: Bad Muskau; organizator – stowarzszenie MusKnica e.V.
  • Peter-Lenne-Schule Berufsschule Berlin
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Nowosielce, www.zsckr-nowosielce.pl
  • Fundacja św. Jadwigi Morawa