Teamwork 2: międzykulturowość i orientacja zawodowa

Interkulturell_Potsdam_PoznanPoprzez wymianę i zmianę perspektywy młodzi ludzie mieli możliwość poznania siebie, odkrywania swoich talentów, aspektów swojej osobowości czy zainteresowań. Udało się to osiągnąć dzięki środkom i metodom pozaszkolnej edukacji międzykulturowej, które wspierają i umożliwiają komunikację w grupie. Prowadzący starali się stworzyć warunki, w których młodzież doświadczy radości płynącej z komunikowania się, w których uda się jej usunąć istniejące zahamowania. Grupa zapoznała się z  różnymi sposobami i formami dialogu i współpracy, które mogła w czasie projektu wspólnie wypróbować. Wiek uczestników: 17-20 lat

Program spotkania

Interkulturell_Potsdam_Poznan2

Przy realizacji programu zespół prowadzący starał się wdrażać koncepcję partycypacji i umożliwiać uczestnikom różne formy zaangażowania. Na początku spotkania w plenum wszyscy uczestnicy mogli przedstawić swoje oczekiwania i obawy. Zostały one uwzględnione w tworzeniu ostatecznego programie spotkania.
Poprzez różne działania, ćwiczenia i akcje zespół prowadzący starał się wzbudzić w uczestnikach poczucie przynależności do grupy i chęć wspólnego działania.W programie znalazło się również wiele ćwiczeń z zakresu animacji językowej w celu zachęcenia do komunikacji niewerbalnej i przekazania w zabawowy sposób często używanych wyrażeń. Jako wprowadzenie do niektórych jednostek przeprowadzano tzw. warm-upy (rozgrzewki).

Treści programowe zostały częściowo opracowane wspólnie z młodzieżą w ramach procesu partycypacyjnego. Dało jej to możliwość decydowania o głównych tematach spotkania i skoncentrowania się na aspektach orientacji zawodowej (wizyta w przedszkolu i praktyki za granicą) oraz dokładniejszego ich poznawania.

Interkulturell_Potsdam_Poznan3Za najciekawsze punkty programu uczestnicy uznali:

  • Wizytę w przedszkolu integracyjnym, z rundą refleksji na miejscu
  • Gry kooperacyjne: „Budowa polsko-niemieckich mostów”
  • Wycieczka do Berlina
  • Samoorganizacja: wspólne gotowanie i pieczenie
  • Gry z animacji językowej – zabawa z nowym słownictwem

Podsumowanie

Młodzeiż chciała aktywnie uczestniczyć w projekcie i przejmować odpowiedzialność za jego przebieg. Dlatego zespół prowdzących starał się dawać jak najwięcej możliwości zaangażowania się, współpracy i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji.