Fotografia – poznajmy się!

HochD_mach-dir-ein-Bild-von-mir_IMG_3818-1024x768Dla wszystkich uczniów był to pierwszy udział w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży. Projekt miał dać im możliwość poznawania się jak równy z równym. Ważna była wzajemna akceptacja i obudzenie ciekawości dla siebie nawzajem oraz doświadczenie różnorodności jako wartości społecznej. Dalszym celem dla prowadzących było wsparcie powstającego między szkołami partnerstwa.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie zawodów pielęgniarskich z I i II klasy szkoły zawodowej. Wiek uczestników: 14-19 lat

Krótko o metodach

Metodycznie, w zależności od fazy grupowej, prowadzący przeprowadzili gry i ćwiczenia integracyjne – w małych grupach, w plenum, poprzez poszukiwania i twórczą pracę z fotografią. Ta ostatnia stanowiła rdzeń badań nad tożsamością i jej różnorodnością w grupach i społeczeństwie. Uczestnicy doświadczyli pozytywnej dynamiki różnic, kiedy się do siebie zbliżyli i naprawdę wzajemnie poznali.

Przedstawienie zawodów pielęgniarskich leżało całkowicie w rękach młodych ludzi. Młodzież przygotowała krótkie referaty i wymieniała się swoimi doświadczeniami.

Młodzież z Berlina, jako gospodarze, samodzielnie przygotowała dla polskiej grupy wizytę w swojej szkole oraz równie interesującą wycieczkę po mieście.

Bardzo korzystne okazało się zastosowanie animacji językowej – w czasie zabawy grupa świetnie się integrowała, a poza tym stały się widoczne i słyszalne, oprócz niemieckiego i polskiego, również inne języki, którymi władali uczestnicy.

Intensywna praca merytoryczna i wspólne odkrywanie rodzinnego miasta niemieckiej młodzieży złożyły się na bardzo udany format spotkania, szczególnie, że była to pierwsza tego typu wymiana.

Orientacja zawodowa

Tematyka zawodowa realizowna była głównie samodzielnie przez młodych ludzi. Przygotowali oni krótkie prezentacje na temat swoich specjalizacji, które przedstawiali innym uczestnikom spotkania. Następnie wymienili poglądy na temat własnych przyszłych zawodów, aspiracji i celów. Zainspirowani pytaniami prowadzących, młodzi ludzie zastanawiali się nad społeczną pozycją pracy pielęgniarkiej i wypracowali swój własny punkt widzenia na ten temat.

Podsumowanie

Bild_von mirUczestnicy ocenili spotkanie bardzo pozytywnie. Docenili atmosferę stworzoną w grupie, a także pracę merytoryczną i wspólne wycieczki.