Teraz zawodowo. Zajęcia laboratoryjne w Stanowicach

Biologia_mikroskopyW Stanowicach odbyło się drugie spotkanie uczniów z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego i niemieckiego Kolegium Zawodowego Geldern (Berufskolleg Geldern). W czasie tygodniowych warsztatów, które odbyły się w stanowickim Klubie Młodego Wynalazcy, młodzież zdobywała i pogłebiala swoje umiejętności z zakresu mikrobiologii, robotyki czy pracy z drukarką 3D. Więcej o ośrodku znaleźć można na stronie www.klub.gotechnology.pl/ Wiek uczestników: powyżej 16 lat.

Z siedmiu dni spotkania, cztery odbyły się w specjalistycznych laboratoriach: fizyki i energii odnawialnej, biologii i chemii, robotyki i cybernetyki. Młodzież, pracując w dwuosobowych grupach, mogła sprawdzić swoje predyspozycje w tych dyscyplinach. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki oraz z druku 3D.

Więcej o tygodniu warsztatowym dowiedzieć się można z przentacji przygotowanej przez lubelskich uczniów. Zajęcia laboratoryjne 2019

Podsumowanie

Praktyczne zajęcia laboratoryjne, szczególnie takie które są prowadzone w dwuosobowych polsko-niemieckich zespołach, prowadzą do bardzo szybkiej integracji grupy. Podczas popołudniowych i wieczornych zajęć przy ognisku te nawiązane więzi szybko procentują. Niestety, ponieważ przyjechało mniej uczniów z Niemiec nie udało się w pełnym zakresie wdrożyć podziału na międzynarodowe zespoły, ale efekty i tak były imponujące.
Możliwość eksperymentowania przez uczestników w dziedzinach, które są ich pasją, została bardzo dobrze przez nich przyjęta.
Nie było pośrednika językowego. Zajęcia były prowadzone w języku niemieckim i angielskim. Młodzież dostała karty pracy w swoich językach ojczystych. Pozwoliło to na bezproblemowe poprowadzenie zajęć technicznych i jednocześnie motywowało młodzież do komunikacji w obcym języku.

  • Termin spotkania: 5-11.10.2019
  • Projekt w Polsce
  • Placówka: Lubuska Sieć Innowacji, Klub Młodego Wynalazcy, Stanowice www.klub.gotechnology.pl/
  • Wiek uczestników: 16-20 lat
  • Szkoła DE: Berufskolleg Geldern
  • Szkoła PL: Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego