Cztery żywioły

Kunst und Kultur_2Podczas spotkania młodzież zdobywała wiedzę na temat europejskiej historii, kultury, tradycji i rękodzieła. Uczestnicy intensywnie zajmowali się różnymi technikami artystycznymi. Grupa spotkała się po raz drugi, tym razem w Polsce.

Więcej o projekcie
Podczas projektu młodziez zajmowała się kulturą i sztuką. Uczestnicy mieli możliwość spotkać się w akcji, aby wspólnie stworzyć obiekt artystyczny, który następnie wystawiony będzie w szkole i znajdzie tam swoje miejsce na stałe. Młodzi ludzie poznali swoje mocne strony i kompetencje kluczowe. Opiekunowie kładli również duży nacisk na samodzielność uczestników. W przypadku dużej międzynarodowej grupy nie było to prostą sprawą. Dla części polskich uczestników samoorganizacja była dużym wyzwaniem, ponieważ nie mieli doświadczenia w wyjazdach bez rodziców.

Bardzo dobre efekty przynosiła praca w mniejszych grupach i nastawienie na samodzielną pracę uczestników, ich kreatywność i możliwość wykazania się przed grupą, Zaplanowana na zakończenie wspólna prezentacja grupy i wykonanych przez nią prac dodatkowo aktywizowała i motywowała mlodzież do wspólnej pracy Gra miejska, liczne zadania i zagadki wzbogaciły wzajemne kontakty, wpłynęły na konsolidację grupy.

Podsumowanie

Uczniowie nabrali pewności w posługiwaniu się językiem obcym, potwierdzili swoje umiejętności organizacyjne i wykazali się dużą samodzielnością. Zmienił się również obraz Polski i polskiej młodzieży w oczach gości i odwrotnie. Nowych, pozytywnych doświadczeń dostarczyły zajęcia z wikliniarstwa, które były dla nich zupełnie nowe. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy o nowe doświadczenia (do współpracy dołączyły nowe osoby po raz pierwszy biorące udział w wymianie). Kadra zyskała nowe doświadczenia w organizacji zajęć w oparciu o samoorganizację i twórczą postawę uczestników. Duże zaangażowanie uczestników wpłynęło na jakość spotkania.

Zabrakło nieco pomieszczeń do pracy i wspólnego spędzania czasu. Projekt pokazał, że przemieszczanie się z miejsca do miejsca powoduje dużą utratę czasu, energii i prowadzi do dużego zmęczenia grupy.

Partnerzy w projekcie