W ramach projektu

Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Forma projektów: stacjonarne

Czas trwania spotkania młodzieży: 5 dni

Tematyka i Metodyka spotkań:

  • Teambuilding
  • Autoprezentacja
  • Empowerment

W Zamku Trebnitz wymiana polsko-niemiecka jest czymś zupełnie naturalnym. W program ośrodka wpisana jest polsko-niemiecka wymiana w regionie przygranicznym. Dzięki interesującym projektom młodzieżowym, a także warsztatom teatralnym, filmowym i cyrkowym malowniczy Zamek Trebnitz stał się już znanym w regionie centrum edukacyjnym. Polsko-niemiecka firma uczniowska „Kaffee zum Glück / Kawa na szczęście”, w której młodzież pełno- i niepełnosprawną serwuje kawę i ciasto, jest tylko jednym z udanych przykładów na to, że z regionu przygranicznego wyrasta inkluzyjna, ponadnarodowa przestrzeń kulturowa.