W ramach projektu

Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Forma projektów: stacjonarne

Termin spotkania: do ustalenia

Czas trwania spotkania młodzieży: 5-8 dni

Tematyka i Metodyka spotkań:

  • Teambuilding
  • Współpraca w międzynarodowym zespole
  • Elementy orientacji zawodowej
  • Praca biograficzna
  • Empowerment

Centrum Kształcenia Młodzieży Kurt Löwenstein prowadzi seminaria z zakresu pozaszkolnej edukacji politycznej. Głównym punktem ciężkości pracy edukacyjnej są tygodniowe seminaria z udziałem uczniów i osób uczących się zawodu z Berlina i Brandenburgii, spotkania międzynarodowe, doskonalenie zawodowe osób zaangażowanych w pracę na rzecz młodzieży lub stowarzyszeń młodzieżowych oraz różne imprezy o dużym zasięgu.