W ramach projektu

Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!

Forma projektów: stacjonarne

Termin spotkania: Początek Października

Czas trwania spotkania młodzieży: 5-7 dni

Tematyka i Metodyka spotkań:

  • Teambuilding
  • Współpraca w międzynarodowym zespole
  • Wizyty w przedsiębiorstwach
  • Empowerment

Centrum Kształcenia Blossin jest europejskim centrum edukacji młodzieży. Co roku organizuje wiele międzynarodowych spotkań młodzieży i szkoleń o różnorodnej tematyce. Ponadto ośrodek gości co roku wiele grup z kraju i zagranicy.
Zespół edukatorów z Blossin postawił sobie za cel realizację europejskich i międzynarodowych działań edukacyjnych, ponieważ w zjednoczonej Europie edukacja europejska i międzykulturowa są dla młodych ludzi szczególnie ważne. Zespół chce umożliwić młodym ludziom zdobycie umiejętności międzykulturowych, doświadczenie mobilności i udział w kształtowaniu Europy. W placówce odbywają się polsko-niemieckie oraz francusko-niemieckie spotkania młodzieży.