Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu powstał w 1986 roku z inicjatywy Akcji Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju z Berlina i wsparciu m.in. Miasta Oświęcim.  Jest ośrodkiem kształceniowym, ukierunkowanym na realizację procesu pojednania polsko-niemieckiego, dialog międzynarodowy, międzyreligijny i międzypokoleniowy, poszanowanie praw człowieka, przełamywanie barier i wzajemnych uprzedzeń.

Praca MDSM opiera się na dwóch założeniach:

  • Auschwitz był zbyt bolesnym doświadczeniem dla ludzkości, ażeby można je było puścić w niepamięć.
  • Z historii można się uczyć i wyciągać wnioski na przyszłość. Poprzez wzajemne poznanie się i zajmowanie historią możliwe staje się pokonywanie lęków, uprzedzeń i wrogości pomiędzy ludźmi.

MDSM w swojej ofercie posiada międzynarodowe seminaria i warsztaty edukacyjne, konferencje, projekty o charakterze kulturalno-obywatelskim, a także usługi hotelowo-gastronomiczne.