Team building i komunikacja

160304_TEAMBUILDINGKomunikatywność i umiejętność pracy w zespole to kluczowe kompetencje w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Środowisko pracy staje się coraz bardziej heterogenne. Pracujemy z ludźmi zarówno z różnych kontekstów kulturowych, jak i z różnym zapleczem zawodowym. Przy tym ważne jest to, aby komunikacja była wrażliwa, krytyczna i pozostawiała przestrzeń dla różnych postaw i umiejętności.

Wiek uczestników: 17-18 lat

Młodzież zajmowała się tematem komunikacji i pracy w zespole, z naciskiem na pracę w zespole międzynarodowym. Podczas różnych ćwiczeń uczestnicy konfrontowali się z różnymi zadaniami, musieli znajdować wspólnie rozwiązania i zastanowić się na ewaluacją wspólnej pracy.

Krótko o metodach

Symulacje i gry kooperacyjne wymagały efektywnej współpracy w małych grupach, nierzadko też dalszej współpracy między konkurującymi zespołami. W końcowej rundzie był czas na dyskusję o wyzwaniach oraz alternatywnych rozwiązaniach.

Umiejętności pracy w zespole uczniowie mogli wypróbować w ramach samoorganizacji. W małych polsko-niemieckich grupach przygotowywano wszystkie posiłki. Było nie lada wyzwaniem ze względu na liczebność grupy liczącej prawie 40 osób. W praktyce oznaczało to: dyskutowanie, szukanie rozwiązań oraz kompromisów.

Podsumowanie

Dobierajac ćwiczenia i gry kadra wzięła pod uwagę zainteresowanie techniczne uczniów z niemieckiego Oberstufezentrum. Zajęcia zespołowe miały charakter praktyczny, przez co bardzo odpowiadały młodzieży. Wiele ćwiczeń wywołało żywe dyskusje, a te z kolei wspierały pozytywną dynamikę grupy.

Szczególnie uczniom ze szkół technicznych można zaoferować wiele ciekawych ćwiczeń, które nie tylko trenują pracę w zespole, ale także umożliwiają zastosowanie ich praktycznych umiejętności.

  • Miejsce projektu: HochDrei
  • Czas projektu: 29.02.-4.03.2016
  • Partnerska placówka kształceniowa: MDSM Mikuszewo
  • Szkoła DE: Oberstufenzentrum Technische Informatik Industrie Elektronik Energie Management (TIEM)
  • Szkoła PL: Zespół Szkół Komunikacji i. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu