Schronisko poszukiwane! – projekt teatralny dla i z udziałem uchodźców

Herberge_gesucht_3Celem spotkania było umożliwienie dzieciom z Polski i z Niemiec nawiązania dialogu, a także zdobycie nowych doświadczeń związanych z tematem uchodźstwa i migracji. Uczestnicy w ramach polsko-niemieckiego spotkania uczyli się komunikacji i współpracy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za grupę. Dzięki dyskusjom, wspólnym grom, a także integracji z rodzinami uchodźców, kontekst polsko-niemiecki został przeniesiony na poziom międzynarodowy. Uczestnicy zastanwiali się nad tym, jak znaleźć nić porozumienia z ludźmi, którzy pochodzą z odmiennych kręgów kulturowych i mówią w innym języku. Projekt okazał się dla młodzieży bezcenną lekcją życia we współczesnym społeczeństwie.

Wiek uczestników: od 9 do 11 lat

Herberege_gesucht_1Zaplanowany cel został w dużej mierze osiągnięty. Wykorzystanie teatru jako metody pracy pedagogicznej, okazało się pomysłem niezwykle efektywnym, dzięki któremu uczestnicy mieli bardzo dużo swobody we wprowadzaniu własnych pomysłów. Między innymi wcielali się w role ludzi, którzy muszą żyć w obcym kraju i/lub zostali zmuszeni do pozostawienia swojego dotychczasowego życia.

Oprócz tego organizatorzy położyli szczególny nacisk na edukację partycypacyjną, która miała na celu umożliwienie uczestnikom samodzielnego i świadomego uczenia się. Uczniowie przygotowali sztukę teatralną, wykorzystując przy tym własnoręcznie wykonanane kostiumy i rekwizyty. Program dnia, na który zaproszono rodziny uchodźców, również został zaplanowany przez dzieci. Pomimo wcześniejszych obaw, uczestnicy zgodnie stwierdzili, że spotkanie zwiększyło ich poczucie własnej wartości.

Dzięki przedstawieniu na które zostali zaproszeni goście z ośrodka dla uchodźców, dzieci otrzymały szansę pokonania swoich dotychczasowych uprzedzeń i obaw. Młodzi uczestnicy projektu byli nie tylko zachwyceni gośćmi, ale przede wszystkim szczęśliwi, że mogli wręczyć zaproszonym dzieciom własnoręcznie wykonane prezenty i wspólnie się z nimi pobawić.

Krótko o metodach
Każdy dzień został zaplanowany tak, żeby uczestnicy mieli jak największą możliwość uczestniczenia w opracowywaniu programu spotkania. Ich życzenia oraz potrzeby zostały wzięte pod uwagę, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost ich zaangażowania. Ponadto, uczestnicy chętnie pracowali w grupach wspólnie przygotowujących posiłki, a tworząc scenografię czy kostiumy do przedstawienia, poradzili sobie bez pomocy trenerów.

Podjęcie tak kontrowersyjnej i emocjonalnie trudnej tematyki, jaką jest „Uchodźstwo i migracja” nie byłoby możliwe, gdyby nie starannie dobrane i różnorodne metody. Temat przybliżano dzieciom na dwóch plaszczyznach, uczuciowej oraz merytorycznej: historyczno-politycznej. W ramach ćwiczeń z animacji językowej uczestnicy mogli wczuć się w komunikację w innym języku, również elementów języka arabskiego czy perskiego. Za pomocą pantomimy uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, czy mają podobne skojarzenia i które z nich da się przenieść na inną płaszczyznę kulturową, a także, jak można przekazać własne uczucia i jak obchodzić się z uczuciami innych.

Istotnym punktem spotkania były cowieczorne rozmowy, podczas których pytano uczestników o ich odczucia, o to jak radzą sobie z doświadczeniami minionego dnia, czego nowego się nauczyli, a także jak zmieniły się ich nastawienia do tematu oraz wiedza.

Wnioski
Temat „Uchodźstwo i migracja’’ okazał się możliwy do przeprowadzenia z uczniami w wieku szkoły podstawowej. Naszym zdaniem uczestnicy przełamali wiele uprzedzeń i zdobyli nowe cenne doświadczenia. Szczególnie przedstawienie teatralne, na które zaproszono gości z domu dla uchodźców okazało się niezapomnianym przeżyciem dla obu stron: młodych aktorów i publiczności.