Świat komiksów – projekt historyczny

comic_2Stowarzyszenie HochDrei z Poczdamu wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2 z Lubonia oraz Oberschule im Park z Bremy przeprowadziło projekt, w którym jego uczestnicy zajęli się polsko-niemiecką historią. Wspólnie wybrali pozytywne wydarzenia z polsko-niemieckiej historii, które następnie przedstawili w formie komiksu. Spotkanie młodzieży odbyło się w dniach od 5 do 9 października 2015 w placówce kształceniowej HochDrei e.V. w  Poczdamie. Wiek uczestników: starsze klasy szkoły podstawowej.

comic_1W czasie projektu młodzież zajmowała się polsko-niemiecką historią oraz poznawała techniki tworzenia komiksów. Wspólnie przygotowane komiksy zostały przedstawione na wystawie.

 

 

Partnerzy: