A Voice for Refugees

Voice for Refugees_1 Celem tego polsko-niemieckiego spotkania młodzieży było uwrażliwienie uczestników na temat uchodźstwa, nawiązując do aktualnej sytuacji uchodźców w Europie. Zastosowanie metod z zakresu pedagogiki teatru umożliwiło intensywne interakcje między młodzieżą z Polski i Niemiec.

Wiek uczestników: od 14 do 18 lat

Voice for Refugees_2Krótko o metodach

Podczas seminarium posłużono się metodami właściwymi dla pedagogiki teatru. Metody te pozwoliły wprowadzić młodzież w tematykę spotkania i pomogło im się wczuć się w sytuację uchodźców. Omówiono różne aspekty uchodźstwa, a następnie przedstawiono je scenicznie. Jedno z ćwiczeń polegało na znalezieniu przez uczestników odpowiedzi na pytanie, jakie przedmioty zabraliby ze sobą w sytuacji, kiedy zmuszeni zostaliby do ucieczki. Podczas metody „teatr z gazety’’ uczestnicy zanalizowali aktualne artykuły z czasopism, z których później opracowali pojedyncze sceny.

Aby uświadomić uczestnikom mechanizmy powstawania stereotypów, które dotykają również uchodźców, posłużono się metodą „Cytryna’’. Ważnym punktem programu było spotkanie z uchodźcami.

Voice for Refugees_3Wnioski

Nie wszyscy uczestnicy biorący udział w spotkaniu uczestniczyło w zajęciach teatralnych. Mimo to, wykorzystanie metod z zakresu pedagogiki teatru okazało się skutecznym sposobem na przybliżenie uczestnikom kwesti uchodźstwa, a także uwrażliwienie ich na ten temat.

Osobiste rozmowy uczestników z uchodźcami sprawiły, że temat spotkania stał się im bardzo bliski. Rozmowy te wywarły na uczestnikach głębokie i długotrwałe wrażenie.

Z uwagi na aktualną sytuację polityczną w Europie i silne zaangażowanie mediów w temat uchodźców, organizatorzy oczekiwali dużo większego upolitycznienia uczestników. To jednak nie miało miejsca. Zaplanowaną początkowo dyskusję zastąpiła kwestia uwrażliwiania na temat.

  • Kiedy?: 24.01. – 29.01.2016
  • Miejsce seminarium: Haus am Maiberg – Akademie für politische und soziale Bildung, Heppenheim
  • Placówka kształceniowa pl: Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbe, Gdańsk
  • Szkoła de: Anne Frank Realschule
  • Szkoła pl: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12