Wspólnie odkrywamy i budujemy zaufanie

Katowice_1Głównym celem naszego projektu było kształtowanie postawy otwartości i wzajemnego szacunku mimo różnic. W wymianie biorą udział szkoły realizujące ideę integracji oraz wspierania we wszechstronnym rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W naszym projekcie chodzi o to by przybliżyć uczniom kraj sąsiadów, kształtować kompetencje komunikacyjne oraz podczas wspólnego spędzania czasu budować pozytywne wartości jak zaufanie, walka ze stereotypami, wzajemny szacunek, działanie na rzecz wspólnoty.
Wiek uczestników: 12-16 lat

Katowice_2Metody
Ze względu na specyfikę szkół i niejednorodność grupy uczestników najskuteczniejsze okazało się zastosowanie różnorodnych aktywnych metod pracy i ich modyfikacja w zależności od potrzeb. Najlepiej odbierane były zajęcia ruchowe w grupach niewymagające skomplikowanych wyjaśnień i bazujące na komunikacji niewerbalnej (zabawy z chustą, zajęcia teambuilding, sport) i naśladownictwie oraz zdobywanie wiedzy w praktyce i wielozmysłowo (interaktywna wystawa w muzeum, unikatowa kopalnia soli w Wieliczce, warsztaty z pierwszej pomocy, cicha piłka, puzzle, próbowanie regionalnych potraw).

Uczniowie z ciekawością odkrywali to, co mamy wspólnego zarówno na płaszczyźnie indywidualnej (praca w parach – pt. „Wir-my” jak i szerszej – regionalnej (udział w biesiadzie śląskiej, słowniczek obrazkowy śląsko- polsko- niemiecki), a w zetknięciu się z różnicami wykazywali się zrozumieniem. Dzięki spotkaniu uczniowie przekonali się na własnej skórze, że nie warto mieć uprzedzeń, a zdobywanie nowych doświadczeń bardzo poszerza horyzonty. Za największy sukces można uznać pozytywne relacje pomiędzy uczestnikami i kadrą oraz to, jak trudno było nam się rozstać po pięciu wspólnie spędzonych dniach. Powodzenie spotkania zarówno w naszych oczach, oczach uczestników i obserwatorów (innych nauczycieli, rodziców) przerósł nasze najśmielsze oczekiwania!

Katowice_3Godne polecenia – spotkanie kadry
Chcielibyśmy zachęcić innych do zaangażowania w podobny projekt. Zdobyte dzięki niemu doświadczenia są nieocenione! Ważny jest dobór odpowiedniego miejsca zakwaterowania dający swobodę ucznestnikom i możliwość wspólnego spędzania czasu także poza zajęciami. Idealną sytuacją jest możliwość spotkania kadry przed rozpoczęciem projektu, tak jak to było u nas. Dzięki spotkaniu mieliśmy okazję poznać się i polubić. Zdobyte zaufanie, szczera wymiana spostrzeżeń dotyczących naszych uczniów i rozmowa o oczekiwaniach dot. wymiany, miała kluczowe znaczenie dla jej powodzenia.

  • Kiedy?: 08.-13.05.2016, Katowice
  • Niemiecka placówka kształceniowa: Evangelisches Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad
  • Polska szkoła: Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi im Ratowników Górskich w Katowicach
  • Niemiecka szkoła: Privates Sonderpädagogisches Förderzentrum Siebensternschule in Selb