Zdobywać wzajemne zaufanie, odkrywając nieznane

Gemeinsam_neues_entdecken_1Na początku projektu głównym celem działań było przełamanie barier językowych poprzez wprowadzenie przystępnych zajęć sportowych oraz wykorzystanie metod z pedagogiki przeżyć. Animacje językowe oraz gry zapoznawcze przeprowadzone pierwszego dnia projektu stworzyły podstawę do zajęć i wspólnych akcji w kolejnych dniach spotkania. Wszystkie punkty programu były dla młodzieży z obu krajów wspólne, a zajęcia z metod pedagogiki przeżyć odbywały się w mniejszych grupach mieszanych.

Wiek uczestników: od 13 do 17 lat

Gemeinsam_neues_entdecken_2

Krótko o metodach
Podczas spotkania istotną rolę odegrały metody z pedagogiki przeżyć oraz wycieczki po najbliższej okolicy. Bardzo pomocne w budowaniu zaufania i przełamywaniu barier okazały się również aktywności sportowe, które miały miejsce w ośrodku oraz na zewątrz (np. wspinaczka w parku linowym).  Zajęcia ruchowe były przeprowadzane przez doświadczonych trenerów pedagogiki przeżyć. Przez większość dni do dyspozycji pozostawał także pośrednik językowy, który aktywnie włączał się w przeprowadzanie zajęć. Jednocześnie był osobą kontaktową na miejscu.

 

Gemeinsam_neues_entdecken_3Kluczowym doświadczeniem były zajęcia w parku liniowym. Wśród wszystkich innych punktów programu, to właśnie wspinaczka okazała się najskuteczniejszą metodą budowania zaufania, poczucia zdania na siebie w grupie, a także wykazywania niezawodności. Miało to decydujące znaczenie dla dynamiki w grupie.

 

 

 

Gemeinsam_neues_entdecken_4Uważamy, że również w przyszłości należy przeprowadzać podobne projekty, także z młodzieżą, która rzadziej bierze udział w wymianie międzynarodowej. Uczestnictwo w takiej wymianie kształtuje rozwój osobowościowy. Ważna jest przy tym placówka kształceniowa, jako miejsce z jednej strony obce,a z drugiej bezpieczne. Grupa musi samodzielnie rozpoznać swoje oczekiwania, wynegocjować rozwiązania, metody postępowania i opracować oraz przeprowadzić wspólne działania.