Tradycyjne rzemiosło artystyczne: wikliniarstwo

Traditionelles_Kunsthandwerk_Korbflechten_1Celem spotkania jest uwrażliwienie młodzieży na różnice kulturowe oraz kształtowanie postawy otwartości i tolerancji, a także uprzejmości względem siebie. Wymiana daje ponadto możliwość zainteresowania uczestników projektu kulturą i językiem sąsiedniego kraju, poznania rówieśników, a także zebrania cennych doświadczeń w obszarze wymiany młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Wiek uczestników: 13-17 lat

Traditionelles_Kunsthandwerk_Korbflechten_2

Krótko o metodach
Na początku spotkania dołożyliśmy wszelkich starań, aby młodzież poczuła się ze sobą swobodnie i pewnie, dążąc jednocześnie do rozbudowania poczucia prznależności do grupy. Różnorodne metody gier oraz ćwiczenia z komunikacji niewerbalnej umożliwiły uczestnikom wzajemne poznanie się, oswojenie z nowym otoczeniem, a także przygotowanie do współpracy w grupie. W konsekwencji udało się zbudować atmosferę w grupie.
Praca projektowa podczas spotkania odwołuje się do rzemieślniczej tradycji wikliniarstwa. W związku z tym odwiedziliśmy regionalne muzeum wikliniarstwa, w którym przez trzy dni pracowaliśmy razem z pedagogami w małych, międzynarodowych grupach.
Z instruktorami wikliniarstwa z muzeum wyplataliśmy kosze, które później, obsadzone kwiatami, miały posłużyć za dekoracje dla obydwu szkół biorących udział w spotkaniu.

Traditionelles_Kunsthandwerk_Korbflechten_3Wnioski
Większość uczestników poznała się już podczas pierwszego spotkania w Niemczech, we wrześniu 2015 roku, dzięki czemu kontakt w grupie został szybko nawiązany. Młodzież aktywnie uczestniczyła we wszystkich częściach programu i była bardzo dumna z przekazania części wykonanych przez siebie koszy z kwiatami i ze słodyczami, do pobliskiego sanatorium dla dzieci.

Dzięki temu projektowi mogliśmy również uczestniczyć w jubileuszowej akcji programu PNWM #2gether4more. Spośród uczestników wybrano uczennice, które miały zaprezentować ten projekt podczas świętowania jubileuszu 25-lecia PNWM w Warszawie.