RytMuzyka(i j)a – czy znasz także inne rytmy? Rytm w rytm

WP_20160604_18_38_02_ProTematem przewodnim projektu był rytm. Uczestnicy podzieleni na pięć grup warsztatowych (design, drewno, instrumenty i śpiew, rap, teatr improwizacja) zapoznali się z różnorodnymi rodzajami rytmizacji w codziennym życiu oraz stworzyli produkty, których motywem przewodnim był właśnie on. Na początek inspiracji szukali w plenerze. Wiek uczestników: 12-14 lat

Zarówno rytm architektury stadionu olimpijskiego, podziwianego przez uczestników już pierwszego dnia, jak i rytm przepięknej panoramy Monachium widzianej z góry z Wieży Olimpijskiej oraz z Kościoła Św. Piotra stał się doskonałym wprowadzeniem do pracy projektowej. Również rytm wysokich i niskich Alp, niektórzy z polskich uczestników widzieli je po raz pierwszy, oraz małych i dużych fal jeziora Schliersee stał się inspiracją do kreatywnych zajęć.

Mimo początkowych trudności, praca podczas warsztatów przebiegła bardzo dobrze
i zaowocowała wyjątkowo dobrymi efektami. Uczestnicy pożegnali się ze łzami w oczach
i życzyli sobie ponownego spotkania.

Krótko o metodach
Gry zapoznawcze, animacja językowa, gry integracyjne, warsztaty.

Wnioski
Pomimo początkowych trudności zbliżenie dwóch absolutnie kulturowo różnych grup
(w projekcie po stronie niemieckiej wzięły udział osoby m.in. z Iranu, Jordanii i Bałkan) przebiegło pomyślnie.