Projekt edukacyjny „Lanterna futuri“ realizowany przez Hillersche Villa, Dom Trzech Kultur Parada Niedamirów (PL) i Łużycki Związek Górski (CZ) od lat stanowi centrum międzykulturowej edukacji pozaformalnej w trójgranicznym regionie Polski, Niemiec i Czech. W Hillersche Villa już dawno zdano sobie sprawę z istnienia wartościowych modeli współpracy pozaszkolnych i szkolnych placówek edukacyjnych. W ramach projektu młodzież uczestniczy w prowadzonych przez profesjonalistów warsztatach, np. filmowych, sztuki akcji czy design, poznaje techniki artystyczno-medialne oraz zdobywa umiejętność współpracy w międzykulturowym zespole.