„Żywe piłkarzyki”

Maerkische_o_Zeitung_FussballPodczas projektu „Piłkarzyki”, który odbył się 13-18 września 2015r  w  Ewangelickim Centrum Kształcenia i Spotkań Młodzieży „Hirschluch”, młodzież z Fürstenwalde (DE) i ze Skawiny (PL) najpierw wspólnie zbudowała boisko do gry żywe piłkarzyki (dmuchaną konstrukcję, która optycznie przypomina stołową wersję gry),  a później rozegrała na nim turniej.
Wiek uczestników: 12-17 lat

 

Cele spotkania

Spotkanie miało dać młodzieży możliwość zdobycia doświadczeń międzykulturowych oraz otworzenia się na świat.
Mając na uwadze, że było to pierwsze spotkanie obydwu szkół, ważnym celem było zachęcenie ich do partnerstwa szkolnego i długofalowej kooperacji  poprzez zdobycie pozytywnych doświadczeń związanych ze współpracą.
Dzięki współpracy z Centrum Kształcenia „Hirschluch” obydwie szkoły mogły zostać odciążone od kwestii organizacyjnych. Dzięki zastosowanym metodom kształcenia pozaszkolnego ułatwiono młodzieży nawiązanie ze sobą kontaktu oraz transgraniczną wymianę.

Krótko o metodach

Ze względu na specyfikę grupy osób z trudnością uczenia się i ich braku tudzież nikłej znajomości języka obcego, ważnym punktem było zastosowanie metod komunikacji niewerbalnej oraz zajęć praktyczno-technicznych. Montaż boiska do gry w piłkarzyki oraz rozegranie turnieju były dla młodzieży pewnym wyzwaniem, ale jednocześnie umożliwiły zastosowanie własnych umiejętności w praktycznym działaniu. Uczestnicy byli dumni z widocznych efektów swojej pracy, a rozegrane mecze dostarczyły im wiele rozrywki.

Podsumowanie

Nowo zawarte partnerstwo między szkołami rozpoczęło się udaną wymianą. Pod koniec spotkania planowano już kolejne, tym razem w Skawinie. Z tego względu z pewnością można już mówić o pozytywnych i długotrwałych skutkach projektu, które będą przekładać się na dalszą współpracę między szkołami.

Więcej o projekcie

Wycieczka do Berlina okazała się być dla młodzieży nieco męcząca, a szczególnie wizyta w niemieckim parlamencie. Mimo że oprowadzanie było dostosowane do grupy, to jednak spowodowało tak duże zmęczenie u niektórych uczestników, że trzeba było już zrezygnować z dalszego zaplanowanego zwiedzania i dać uczestnikom czas wolny. Zamiast dalszego zwiedzania miasta zorganizowany został piknik w położonym nieopodal parku Tiergarten. Nie trwał on jednak długo.
Także formularz ewaluacyjny okazał się być nieodpowiednim dla grupy docelowej, ponieważ był zbyt obszerny i szczegółowy, co pokazał również wynik ankiety.