„Żywe piłkarzyki”

Maerkische_o_Zeitung_FussballPodczas projektu „Piłkarzyki”, który odbył się w  Ewangelickim Centrum Kształcenia i Spotkań Młodzieży „Hirschluch”, młodzież z Fürstenwalde (DE) i ze Skawiny najpierw wspólnie zbudowała boisko do gry w „żywe piłkarzyki” (konstrukcję, która optycznie przypomina stołową wersję gry), a następnie rozegrała na nim turniej.
Wiek uczestników: 12-17 lat

Cele spotkania

Spotkanie miało dać młodzieży możliwość zdobycia doświadczeń międzykulturowych oraz otworzenia się na świat.
Mając na uwadze, że było to pierwsze spotkanie obu szkół, ważnym celem było zachęcenie ich do partnerstwa szkolnego i długofalowej kooperacji  poprzez zdobycie pozytywnych doświadczeń. Centrum Kształcenia „Hirschluch” przejęło zadania organizcyjne, umożliwiając obu szkołom skupienie się na programie spotkania. Dzięki zastosowanym metodom edukacji pozaszkolnej ułatwiono młodzieży nawiązanie ze sobą kontaktu oraz transgraniczną wymianę.

Krótko o metodach

Ze względu na specyfikę grupy – młodzież z trudnościami w uczeniu się – i nikłej znajomości języka obcego, ważnym punktem było zastosowanie metod komunikacji niewerbalnej oraz zajęć praktyczno-technicznych. Montaż boiska do gry w piłkarzyki oraz rozegranie turnieju były dla młodzieży pewnym wyzwaniem, ale jednocześnie umożliwiły zastosowanie własnych umiejętności w praktycznym działaniu. Uczestnicy byli dumni z widocznych efektów swojej pracy, a rozegrane mecze dostarczyły im wiele rozrywki.

Podsumowanie

Nowo zawarte partnerstwo między szkołami rozpoczęto udaną wymianą. Pod koniec spotkania planowano już kolejne, tym razem w Skawinie. Z tego względu z pewnością można już mówić o pozytywnych i długotrwałych skutkach projektu, które będą przekładać się na dalszą współpracę między szkołami.

Więcej o projekcie

Wycieczka do Berlina okazała się być dla młodzieży nieco męcząca, a szczególnie wizyta w niemieckim parlamencie. Mimo, że oprowadzanie było dostosowane do grupy, to część uczestników była tak zmęczona, że trzeba było już zrezygnować z zaplanowanego programu i dać uczestnikom czas wolny. Zamiast dalszego zwiedzania miasta zorganizowany został piknik w położonym nieopodal parku Tiergarten.
Także formularz ewaluacyjny okazał się być nieodpowiednim dla grupy docelowej, ponieważ był zbyt obszerny i szczegółowy, co pokazał również wynik ankiety.